დემოკრატიის კვლევითი ინსტიტუტი (DRI) აცხადებს, რომ საჭიროა შეიქმნას ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი კონფლიქტებთან მიმართებით.

"დროა, ხელისუფლებამ, საექსპერტო წრეების ჩართულობით, დაიწყოს კონფლიქტებთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის შემუშავება, რომელშიც გათვალისწინებული და ასახული იქნება ის განსხვავებული მდგომარეობები, რომლებიც შექმნილია, ერთის მხრივ, აფხაზეთში და მეორეს მხრივ, ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში", — ვკითხულობთ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

DRI-ში აცხადებენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია, ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, რომელიც, 2010 წელს შეიქმნა, უკვე მოძველებულია.

ორგანიზაციაში საუბრობენ როგორც რეგიონში, ისე საერთაშორისო პოლიტიკაში მომხდარ და მიმდინარე მოვლენებზე, რომელთა გამოწვევებს, მათი აზრით, არსებული სახელმწიფო სტრატეგია ვერ პასუხობს:

  • 2014 წელს, რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და დღემდე უკრაინის აღმოსავლეთი ნაწილის ფაქტობრივ ოკუპაციას ეწევა;
  • ორჯერ ადგილი ჰქონდა სრულმასშტაბიან საომარ მოქმედებებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის (2016, 2020), რითაც რეგიონში უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვნად შეიცვალა;
  • რუსეთმა დახვეწა და აქტიურად იყენებს რბილი ძალისა და ჰიბრიდული ომის ელემენტებს, როგორც უშუალო სამეზობლოში, ასევე, მის ფარგლებს გარეთ. ამასთანავე, 2010 წლის შემდეგ, მკვეთრად გაუარესდა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობებიც;
  • აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში შეიცვალა მდგომარეობა — ძირითადად უარესობისკენ. თუ სტრატეგიის შემუშავებისას მთავარ გამოწვევად ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია წარმოადგენდა, დღეს უკვე მათი ანექსიის ტენდენცია იკვეთება.

ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია, სტრატეგიულ დოკუმენტში პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოიყოს გალისა და ახალგორის რაიონებში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის უფლებები.