კულტურული ღონისძიებებისთვის 2016 წლის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 28 281 944 ლარი გადაირიცხა. ამ თანხიდან ყველზე დიდი ნაწილი, 22 824 887 ლარი, კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდისთვის იყო გათვალისწინებული, თითქმის მეხუთედი - 4 404 512 ლარი კი - რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამისთვის. შედარებით ნაკლები თანხა გაითვალისწინეს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისთვის (282 408 ლარი), საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრისთვის (136 543) და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავებისა და პროგრამების მართვისთვის (128 199).

კიდევ უფრო ნაკლები დაიხარჯა ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასისთვის (93 500), ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ–კულტურული ცენტრისთვის (60 397), საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლებისთვის - ერისიონისთის (15 725) და რუსთავისთვის (14 092). მათგან ყველაზე ცოტა კი - ანსამბლ ბასიანზე – 9 950 ლარი.

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრმა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 67 732 ლარი რუსეთის ფედერაციაში დაცული 4 ქართული ფილმის ასლის დამზადებისთვის მიიღო. ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში კი 254 ათასი ლარი წიგნის – საუკუნის ტრილოგია ნათელი ქრისტესი საქართველოს, მე-3 ტომის – მზიანი ღამე პატრიარქი - გამოცემასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდა.

მთავრობის ადმინისტრაციის განკარგულებებისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებების საფუძველზე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2016 წელს 172 872 655 ლარი დაიხარჯა. თანხის გადასარიცხად ჯამში 61 განკარგულება და ბრძანება გამოიცა.