ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეულ სანდრა რულოვსს პარლამენტიდან ანაზღაურება დაერიცხა. მისი შემოსავალი 1 675 ლარი იყო, საიდანაც თანხის 60 პროცენტი - 1 008 ლარი დანამატი იყო.

საქართველოს პარლამენტიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია.

სანდრა რულოვსმა საქართველოს პარლამენტში შესვლაზე უარი არჩევნების დასრულებიდან რამდენიმე დღეში თქვა. მის ნაცვლად პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გიორგი ღვინიაშვილი შევიდა, რომელმაც, რულოვსის მსგავსად, 2016 წელს ხელფასიც და დანამატიც აიღო. მან მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 5 081 ლარი გამოიმუშავა.

სანდრა რულოვსმა თანამდებობის პირის დეკლარაციაც შეავსო. იმის გამო, რომ დეკლარაცია 2016 წლის 31 დეკემბერს იყო შევსებული, რულოვსის სახელფასო შემოსავალში პარლამენტიდან მიღებული ანაზღაურება არ ჩანდა.

მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრებმა 2016 წლის 18 ნოემბრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით, 43 დღეში, შემოსავლის სახით, 1 037 036 ლარი მიიღეს. ამ თანხის 60 პროცენტზე მეტი - 625 894 ლარი - პარლამენტარების დანამატები იყო, დანარჩენი 411 142 ლარი კი - თანამდებობრივი სარგო.

განახლება: სტატიის თავდაპირველი სათაური ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად: სანდრა რულოვსმა პარლამენტში ხელფასიც აიღო და დანამატიც. სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ სანდრა რულოვსმა გამოაქვეყნა განმარტება და გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც, მან თავისი ანაზღაურება გადაურიცხა ბავშვთა ჰოსპისს. On.ge-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ეყრდნობოდა საქართველოს პარლამენტიდან მიღებულ საჯარო ინფორმაციას, სადაც მითითებულია ყველა დეპუტატის, მათ შორის სანდრა რულოვსისთვის 2016 წლის 18 ნოემბრიდან 31 დეკემბრამდე დარიცხული ხელფასი და დანამატი. პარლამენტის პრესსამსახურთან დაზუსტდა, რომ დანამატში იგულისხმება დეპუტატის უფლებამოსილების განხორციელებისთვის დანამატი.