თბილისსა და ქუთაისში 2017 წელს საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გასამართად ფეხბურთისა და რაგბის 10 მოედნის აშენება იგეგმება. მოედნების ასაშენებლად ჯამში 12 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული. მომსახურება ორი ნაწილისგან შედგება პროექტის დამზადება და პროექტის შესაბამისად მოედნების აშენება.

მომსახურების გამარტივებული წესით შესაძენად საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ შესყიდვების სააგენტოს 11 იანვარს მიმართა, თანხმობა კი 2 დღეში, 13 იანვარს მიიღო.

სამინისტრო შესყიდვების სააგენტოსთვის მიწერილ წერილში აღნიშნავდა, რომ ელექტრონული ტენდერის ჩატარება შემაფერხებელი ფაქტორი იქნება სპორტული ღონისძიების ჩასატარებლად, რადგან პროცედურები დიდ დროს მოითხოვს. სააგენტომ გაიზიარა სამინისტროს პოზიცია და მას გამარტივებული წესით შესყიდვის უფლება მისცა.

„შესყიდვის ელექტრონული პროცედურების დაცვით სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში, არსებობს რისკი იმისა, რომ გაჭიანურდეს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცედურები, რაც შეუძლებელს გახდის 10 ერთეული ფეხბურთის/რაგბის სტანდარტული მოედნის დასრულებას ჩემპიონატების დაწყებამდე, აღნიშნული კი, დაგეგმილი ღონისძიებების ჩაშლის საფუძველი შესაძლოა აღმოჩნდეს,“ - ასე განმარტა შესყიდვების სააგენტომ თანხმობის მიზეზები.

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო შესყიდვების სააგენტოსგან გამარტივებული სახით შესყიდვის უფლებას ითხოვს და ისიც თანხმდება. იმავე მომსახურების შესაძენად სამინისტრომ ერთხელ უკვე გააფორმა ხელშეკრულება კომპანია Autokomodex Trnava spol.sro-სთან, რომელმაც ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა.

Autokomodex Trnava spol.sro-სთან 2016 წლის 16 სექტემბერს 9 410 000 ევროს ღირებულების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო თბილისსა და ქუთაისში 20 მოედნის აშენება. მასთანაც ხელშეკრულება გამარტივებული წესით დაიდო. თუმცა, როგორც საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო განმარტავენ, კომპანიამ ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა 1 983 080 ევროთი დაჯარიმდა და მასთან ხელშეკრულება გაუქმდა. კომპანიამ ვერ წარადგინა ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიები, საპროექტო სამუშაოები და არ დაარეგისტრირა საქართველოში თავისი წარმოუდგენლობა.

იმის მიუხედავად, რომ პირველი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 თვეზე მეტია გასული და ჯერ სტადიონი არ აშენებულა. სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსს ზაზა ოქრომჭედლიძეს მაინც ჰგონია, რომ დროის დაზოგვის მიზნით, ორივე შემთხვევაში მომსახურება პირდაპირი წესით უნდა შესყიდულიყო. მისი თქმით, მხოლოდ პროექტირების მომსახურების პირდაპირი შესყიდვით შეძენისა და აშენებისთვის ტენდერის გამოცხადების შემთხვევაში, შესაძლოა, მოედნები დროულად ვერ აშენებულიყო.

მოედენები 2017 წლის 15 მაისამდე უნდა აშენდეს, ივნისსა და ივლისში კი ჩემპიონატებია დაგეგმილი.