ონლაინ სივრცესთან ურთიერთობა ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. ამ ვითარებაში პერსონალური მონაცემების დაცვა უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.

საბანკო თუ სახელმწიფო მომსახურება, განათლება, დაზღვევა და მრავალი სხვა სერვისი ონლაინ სივრცესთან რაიმე ფორმით მაინც არის დაკავშირებული. ონლაინ თაღლითები კი სწორედ ამ არხებს იყენებენ, რათა მსხვერპლისგან პერსონალური ინფორმაცია მოიპოვონ და ფული გამოსძალონ,

აღნიშნული ტესტი დაგეხმარება, გაიგო რა არის ფიშინგი და რამდენად კარგად ახერხებ მისგან თავის დაცვას.

ტესტი: გაებმები თუ არა ონლაინ თაღლითის მახეში?

ტესტის დაწყება

1 / 8 როგორ ფიქრობ, რა არის ფიშინგი?

mailjet blog

Giph

Giphy

Giphy

Giphy

2 / 8 ჩამოთვლილთაგან პაროლის რომელი ვარიანტია ყველაზე უსაფრთხო?

Vitaly Silkin / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

3 / 8 საბანკო ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, რომელი მოქმედებაა ყველაზე მართებული?

Richie Hollins / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

4 / 8 ჩამოთვლილთაგან, ფიშინგთან დაკავშირებული რომელი ფაქტია სწორი?

Andrii Bezvershenko / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

5 / 8 თუკი ელექტრონული ფოსტის ან მესიჯის საშუალებით უცნაური ბმული მიიღეთ:

Masha Kvitt / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

6 / 8 საეჭვო საბანკო ოპერაციების შესახებ მიღებული შეტყობინებების:

DarkCube Studio / Dribbble

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

7 / 8 ვის შეიძლება ანდო შენი პერსონალური მონაცემები?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

8 / 8 ჩამოთვლილთაგან, რომელს იყენებენ ფიშინგისთვის ყველაზე ხშირად?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...