შვეიცარიამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დავა მოიგო, რომლის მიხედვით, მუსლიმ მშობლებს დაევალათ შვილები ცურვის საერთო გაკვეთილებზე გაგზავნონ. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს.

საქმე ევროსასამართლოში ეთნიკურად თურქმა შვეიცარიელებმა შეიტანეს, რომლებმაც საკუთარ შვილები, თინეიჯერი გოგოები, ცურვის აუცილებელ, საერთო გაკვეთილებზე არ გაუშვეს. 2010 წელს, საქმის მრავალმხრივი განხილვის შემდეგ, ბავშვების მშობლები 1 400-მდე დოლარით დააჯარიმეს "მშობლის მოვალეობის დარღვევისთვის".

განათლების სისტემის წარმომადგენლების განცხადებით, ბავშვების გამონაკლისის სახით ცურვის გაკვეთილიდან გათავისუფლება შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გოგოებს ექნებოდათ სექსუალური მოწიფულობის ასაკი, რაც დავის დაწყების დროს, ასე არ იყო.

ადგილობრივ ინსტანციებში წაგების შემდეგ, მუსლიმი ბავშვების მშობლებმა ევროსასამართლოში იჩივლეს ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-9 მუხლის დარღვევაზე, რაც გულისხმობს რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას.

ევროსამართლომ გაამართლა შვეიცარიის ხელისუფლება, რომელიც "სრული სასკოლო პროგრამის" შესრულებასა და საზოგადოებაში ბავშვების "წარმატებულ ინტეგრაციას" ანიჭებს პრიორიტეტს.

ევროპულმა სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მართალია, ეს წინააღმდეგობაში მოდის რელიგიის თავისუფლებასთან, თუმცა, ეს წინააღმდეგობა არ არის ამ უფლების დარღვევის ტოლფასი.

სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით, შვეიცარიას აქვს უფლება, შექმნას ისეთი განათლების სისტემა, როგორსაც საჭიროდ მიიჩნევს და რომელიც ეფუძნება ამ კონკრეტული ქვეყნის ტრადიციებსა და საჭიროებებს. ხოლო ის კანონი, რომლის საფუძველზეც მუსლიმი მშობლები დაჯარიმდნენ, შეიქმნა "სოციალური გარემოდან უცხოელი მოსწავლეების განცალკევების ნებისმიერი ფორმის აღმოსაფხვრელად" და ის უზრუნველყოფს მათ ინტეგრაციას ადგილობრივ საზოგადოებაში.

ამასთან სასამართლომ თქვა, რომ მუსლიმი გოგოების მშობლებს თავის დროზე შესთავაზეს "ძალიან მოქნილი" გამოსავალი, კერძოდ, მათ უფლება მისცეს, გამოეყენებინათ მხოლოდ გოგოებისთვის განკუთვნილი გასახდელები და ასევე, გამოეყენებინათ მუსლიმებისთვის განკუთვნილი საცურაო კოსტუმი - ბურკინი.