ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო. ამის შესახებ დღეს ცესკოს პრესსპიკერმა, ანა მიქელაძემ ისაუბრა.

"დღეს საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო. ბიულეტენები იბეჭდება 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის, საკრებულოების შუალედური, მერების რიგგარეშე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის. ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი რამდენიმე დღე გაგრძელდება და მას ცესკოს წევრებთან ერთად დააკვირდება 15 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 16 დამკვირვებელი", — აცხადებენ ცესკოში.

ცესკოს განცხადებით, საერთო ჯამში, თბილისის სტამბაში 3725 უბნისათვის დაიბეჭდება 7 102 600 ბიულეტენი, მათგან 3 160 900 ბიულეტენი განკუთვნილია საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროპორციული საარჩევნო სისტემისთვის, 3 097 800 ბიულეტენი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. 40 100 ბიულეტენი განკუთვნილია საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის, მერების რიგგარეშე არჩევნებისთვის — 219 800 ბიულეტენი, ხოლო აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის ჯამში 584 000 ბიულეტენი.