თიბისიმ ახალი პროდუქტის, სტარტაპ საწარმოს დაფინანსების ფარგლებში პირველი საწარმო დააფინანსა. სტარტაპი ბიზნესის და წარმატების აკადემია SDS საბურავების გადასაკრავ საწარმოს გააკეთებს, სადაც შესაძლებელი იქნება მეორადი საბურავების განახლება. საწარმო შეიძენს მეორად საბურავებს, რომელთა გადამუშავების შედეგად საბურავზე გადაეკვრება პროტექტორები და განახლდება.

ბიზნესის და წარმატების აკადემია SDS-ის საწარმო 270 000 ლარით სახელმწიფო საგარანტიო სქემის ფარგლებში აწარმოე საქართველოსთან პარტნიორობით დაფინანსდა.

პროგრამა სტარტაპერმა დამწყები ბიზნესების მხარდაჭერად და ქვეყანაში საწარმოების შექმნის წასახალისებლად, ახალი ფინანსური პროდუქტი, სტარტაპ საწარმო სესხი ახლახანს შექმნა.

შეთავაზების ფარგლებში შესაძლებელია 1 000 000 ₾-მდე მოცულობის სესხს მიღება. სტარტაპ საწარმო სესხით შესაძლებელია როგორც მიწის, შენობის, საბრუნავი საშუალებების დანადგარების და ინვენტარის შეძენა და გარემონტება, ისე საწარმოსთან დაკავშირებული ხარჯების და ე.წ. ფრენჩაიზინგის გადასახადების დაფარვა.

ახალი ფინანსური პროდუქტით სარგებლობისთვის, ბიზნესის წარმომადგენელმა თიბისის ვებ-გვერდზე ონლაინ განაცხადი უნდა შეავსოს და 20%-იანი თანამონაწილეობა და ბიზნესგეგმა წარადგინოს. განაცხადის დაფიქსირება, ასევე, შესაძლებელია ფილიალში ან ქოლ-ცენტში. სესხით სარგებლობა შესაძლებელია პროგრამა სახელმწიფო საგარანტიო მექანიზმის ფარგლებში, რაც სახელმწიფოს მხრიდან სესხის თანხის 90%-ის უზრუნველყოფას გულისხმობს.

სტარტაპ საწარმო სესხის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვედრზე: startuperi.ge