19 ოქტომბრიდან უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა ნაწილობრივ დისტანციურად გაგრძელდება. მინისტრმა ბრძანება აღნიშნულის შესახებ, 15 ოქტომბერს გამოსცა.

კერძოდ, ქალაქებში — თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები წარიმართება არადისტანციურ რეჟიმში. ამასთან, უნივერსიტეტები უფლებამოსილნი იქნებიან, სასწავლო პროცესის სხვა კომპონენტები დისტანციურ რეჟიმში წარმართონ.

გარდა ამისა, აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სასწავლო პროცესს დისტანციურ რეჟიმზე წარმართავს.