ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით ჩატარებული Edison Research-ის კვლევის მიხედვით, ინსტიტუტებიდან მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი ჯარს ენდობა. მომდევნო ადგილებს ინაწილებენ ეკლესია, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და პოლიცია.

კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა შორის ყველაზე ნაკლები ენდობა პოლიტიკურ პარტიებს, პრეზიდენტსა და ბანკებს.

ფოტო: ფორმულა

შედეგები ასე გადანაწილდა:

 • ჯარს ენდობა — 89%, არ ენდობა — 11%;
 • ეკლესიას ენდობა — 85%; არ ენდობა — 15%;
 • დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრს ენდობა — 71%, არ ენდობა — 29%;
 • პოლიციას ენდობა — 68%, არ ენდობა — 32%;
 • უნივერსიტეტებს ენდობა — 68%, არ ენდობა — 32%;
 • ქართულ მედიას ენდობა — 68%, არ ენდობა — 32%;
 • პრემიერმინისტრს — ენდობა 62%, არ ენდობა — 38%;
 • სახალხო დამცველს — ენდობა 60%, არ ენდობა — 40%;
 • ადგილობრივი ხელისუფლებას — ენდობა 59%, არ ენდობა — 41%;
 • მთავრობას (მინისტრთა კაბინეტი) — ენდობა 52%, არ ენდობა — 48%;
 • ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას — ენდობა 55%, არ ენდობა — 45%;
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებს — ენდობა 51%, არ ენდობა — 49%;
 • საქართველოს პარლამენტს — ენდობა 49%, არ ენდობა — 51%;
 • საქართველოს პროკურატურას — ენდობა 47%, არ ენდობა — 53%;
 • სასამართლოებს — ენდობა 46%, არ ენდობა — 54%;
 • პოლიტიკური პარტიებს — ენდობა 42%, არ ენდობა – 58%;
 • საქართველოს პრეზიდენტს — ენდობა 41%, არ ენდობა — 59%;
 • ქართული ბანკებს — ენდობა 40%, არ ენდობა — 60%.

ფორმულას ინფორმაციით, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ტელეკომპანია Edison Research 17 სექტემბერი — 7 ოქტომბრის პერიოდში, პირისპირ გამოკითხვის მეთოდით ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა) შემთხვევითი შერჩევის ტიპით გამოიკითხა საქართველოში მცხოვრები საარჩევნო უფლების მქონე 18 წლისა და მეტი ასაკის 4500 ადამიანი. შედეგების ცდომილება + - 1.5%-ია.