ამ კვირაში ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებულ კვლევაში ბრიტანელმა ფსიქოლოგებმა კარგი მხედველობის მქონე ათობით კატა შეისწავლეს. მეცნიერები ადამიანის მიერ თვალების ნელ დახამხამებაზე კატების რეაქციებს აკვირდებოდნენ ორ სხვადასხვა ექსპერიმენტში. მკვლევრებმა "თვალების ნელი დახამხამება" განსაზღვრეს, როგორც "ნახევარდახამხამებების წყება, რომელსაც მოსდევს თვალის ხანგრძლივი მოჭუტვა ან დახუჭვა".

კატები უფრო დიდი ალბათობით ჭუტავდნენ თვალებს, როდესაც მათი პატრონი ნელა ახამხამებდა, ვიდრე ინტერაქციის არქონისას. კვლევის მიხედვით, როდესაც კატებს მათთვის უცნობი ადამიანი ნელა უხამხამებს თვალებს, უფრო სავარაუდოა, რომ ფუმფულა ფისოები დაინტერესდებიან და მიუახლოვდებიან მათ.

კვლევაში ჩართული მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ეს ექსპერიმენტები იმის დამადასტურებელია, რომ კატები ადამიანებისგან თვალების ნელ დახამხამებას კეთილგანწყობილ ნიშნად მიიჩნევენ — იქნება ეს მათი პატრონი თუ მათთვის უცნობი ადამიანი.

ფოტო: Nature

პირველ ექსპერიმენტში 21 კატის 14 პატრონს სთხოვეს, სახლში ყოფნისას თავიანთი კატების მიმართ ნელა დაეხამხამებინათ თვალები. შემდეგ, როცა თითოეული კატა განსაზღვრულ ადგილას დასვეს, პატრონი მათგან არაუმეტეს ერთი მეტრის დაშორებით დაჯდა და ან ნელა უხამხამებდა თავის კატას თვალებს ან მთლიანად უყურადღებოდ ტოვებდა მას.

მეორე ექსპერიმენტში 24 კატა მონაწილეობდა, კატის მფლობელები კი ფისოებისთვის უცნობმა ადამიანებმა ჩაანაცვლეს. უცნობებმა იმავენაირად სცადეს კატების ყურადღების მიქცევა — თვალების ნელი დახამხამებით ან სახის ნეიტრალური გამომეტყველებითა და თვალების არმიპყრობით. ნეიტრალურ გამომეტყველებაზე უკეთ ნელმა დახამხამებამ იმოქმედა. ამის უკეთ აღსაქმელად შეგიძლიათ, კვლევის "დამატებითი ინფორმაციის" სექციაში არსებული ვიდეოები იხილოთ.

კვლევის პატარა შერჩევას თუ გავითვალისწინებთ, ცხადია, უფრო მეტი კვლევაა საჭირო იმის გასაგებად, თუ რას გრძნობენ კატები, როდესაც ნელ დახამხამებას ხედავენ. მანამ კი შეგიძლიათ, ეს თეორია თავად გამოსცადოთ და თქვენს კატას უხამხამოთ თვალები!

ფოტო: Giphy