საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ 18 ძველი ავტომობილი ახალი, ასევე 18 Hyundai Creta-თი ჩაანაცვლა. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება 801 481 ლარია, თუმცა თანხის ნაწილი სამინისტროს მიერ ჩანაცვლებული ძველი ავტომობილით იფარება. სამინისტროს კი თანხის 95 პროცენტზე მეტის - 766 481 ლარის დამატება უწევს.

სამინისტროს მიერ ჩასანაცვლებად გამოტანილი 18 ავტომობილის ჯამური ღირებულება 35 000 ლარია. ეს თანხა 1 ცალი Hyundai Creta-ს შესაძენადაც (44 527 ლარი) არ არის საკმარისი. ჩასანაცვლებელი ავტომობილებიდან ყველაზე ძველი 1992 წელს გამოშვებული Mercedes Benz-ია, ყველაზე ახალი კი 2009 წელს გამოშვებული Peugeot 308.

ხელშეკრულება შპს ავტო თრეიდ ინ-თან გამარტივებული წესით, ტენდერის გარეშე, მიმდინარე წლის 9 დეკემბერს გაფორმდა. იგივე კომპანია, ასევე გამარტივებული წესით, უნაცვლებს ავტომობილებს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტსაც.