კაცების ხელფასი, თითქმის, ყველა სექტორში აღემატება ქალების ხელფასს. 2020 წლის II კვარტლის სტატისტიკა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სმასახურმა გამოაქვეყნა.

ქალების საშუალო ხელფასი 924,2 ლარით, ხოლო კაცების — 1 352,4 ლარით განისაზღვრა. ხელფასების წლიურმა ზრდამ კი ქალებში 10,7 ლარი შეადგინა, ხოლო კაცებში აღნიშნული მაჩვენებელი 67,4 ლარით ჩემცირდა.

ფოტო: საქსტატი