ფორმულას დაკვეთით Edison Research-ის მიერ ჩატარებულ კვლევაში გამოიკვეთა, რომ მოსახლეობის 71 პროცენტი "ნამდვილად მიიღებს" მონაწილეობას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ამავე კითხვაზე ნაწილობრივ დადებითად, "ალბათ მივიღებ" უპასუხა გამოკითხულთა 23 პროცენტმა.

გამოკითხულთა 4 პროცენტის პასუხია, რომ "ალბათ არ მიიღებენ" არჩევნებში მონაწილეობას, ხოლო 2 პროცენტის თქმით, "ნამდვილად არ მიიღებს" არჩევნებში მონაწილეობას.

ფოტო: ფორმულა

კვლევა ჩატარდა 2020 წლის 23 ივნისიდან 2020 წლის 13 ივლისამდე პერიოდში, პირისპირი გამოკითხვის მეთოდით; შესაძლო ცდომილების ფარგლებია - +/-2.1%, 95%-იანი სანდოობის დონისთვის; პოპულაცია: საქართველოს მოსახლეობა, რომელთაც აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, არიან 18 წლის ან მეტის. შერჩევის არეალია: საქართველო (გარდა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ოკუპირებული ტერიტორიებისა) შერჩევის ზომა 2101; შერჩევის ტიპი — შემთხვევითი.