EMC ეხმიანება სოციალური აგენტების მიერ დაანონსებულ გაფიცვას და საგანგაშოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო, უარს ამბობს საკუთარი დასაქმებულებისთვის ბაზისური შრომითი პირობების შექმნაზე და ვერ უზრუნველყოფს მოლაპარაკებების სამართლიან და თანასწორ გარემოს.

არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ჯანდაცვის სამინისტროს, დააკმაყოფილოს სოციალური აგენტების სამართლიანი მოთხოვნები. ასევე:

 • დაუყოვნებლივ აღადგინოს კომუნიკაცია სოციალურ აგენტებთან და, სოციალური აგენტების წარმომადგენლებისა და პროფკავშირების კოლექტიური დავის პროცესში უშუალო ჩართულობით, უზრუნველყონ მოლაპარაკებების გაგრძელება.
 • გაიზიარონ სოციალური აგენტების მოთხოვნები დაბალი ხელფასის და სამართლებრივად მოუწესრიგებელი შრომითი ხელშეკრულებების თაობაზე და უზრუნველყონ სოციალური აგენტებისთვის ღირსეული შრომითი პირობების შექმნა.

"იმ ვითარებაში, როცა პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო ასიათასობით ადამიანმა შემოსავალი დაკარგა, ხოლო მთავრობის ანტიკრიზისულმა სოციალურმა დახმარებებმა საზოგადოების მოწყვლადი და ღარიბი ჯგუფების ნაწილი მხარდაჭერის მიღმა დატოვა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოციალური დაცვის სისტემის მოქნილი და გამართული ფუნქციონირება. სოციალურ აგენტებს საკვანძო ფუნქცია აკისრიათ სოციალურად დაუცველი ადამიანების იდენტიფიცირებასა და მათ დახმარებაში. სწორედ ამიტომ, სოციალური აგენტების გაფიცვა პოტენციურად კატასტროფული შედეგების მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს", — აღნიშნავენ ორგანიზაციაში.

მათი განმარტებით, გარდა ანაზღაურებასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა, საყურადღებოა სოციალური აგენტების სამუშაო ადგილების განსაკუთრებული მოწყვლადობა. მათი შრომითი ხელშეკრულებები, ყოველთვიურად, ერთი თვის ვადით იდება. აღნიშნული პრაქტიკა, ერთი მხრივ, სამუშაოს უკიდურესად დაუცველს და არასტაბილურს ხდის, ხოლო მეორე მხრივ, აშკარად არღვევს შრომის კოდექსის მოთხოვნებს.

"კანონის მიხედვით, თუ მიმდევრობით დადებული შრომითი ხელშეკრულებების ხანგრძლივობა 30 თვეს აღემატება, უნდა ჩაითვალოს, რომ დადებულია უვადო ხელშეკრულება. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური აგენტების დიდი ნაწილის შრომის ხანგრძლივობა მიმდევრობით დადებული ყოველთვიური ხელშეკრულებებით 30 თვეს ბევრად აღემატება, მათზე კანონით განსაზღვრული უვადო ხელშეკრულების გარანტიები მაინც არ ვრცელდება. შრომის კოდექსის აღნიშნული მოწესრიგება, სწორედ დაცული შრომითი ურთიერთობის და მშრომელთა უფლებების რეალიზების საფუძველია და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მისი მუდმივი უგულებელყოფა უკიდურესად საგანგაშო ფაქტს წარმოადგენს", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.

სოლიდარობის ქსელში გაერთიანებული სოციალური აგენტები დღეს, 29 ივნისს, 12 საათზე ჯანდაცვის სამინისტროსთან გამაფრთხილებელ აქციას გამართავენ და გაფიცვისთვის მზადებას იწყებენ. სოციალური აგენტების პროფკავშირისა და სოლიდარობის ქსელის განცხადებით, ისინი კიდევ ერთხელ მოითხოვენ შეხვედრას სამინისტროს წარმომადგენელებთან.

"უარის შემთხვევაში კი წერილობით ჩავაბარებთ განცხადებას გაფიცვისა და ჩვენი მოთხოვნების შესახებ, რის შემდეგაც ოფიციალურად ვიწყებთ გაფიცვას", — აცხადებენ ისინი.

სოციალურ აგენტებს სამინისტროსთან 10 მოთხოვნა აქვთ, რომელთა ნაწილი ისევ ხელფასებსა, ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას ეხება, ნაწილი კი პანდემიით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებას.

 1. დაფიქსირდეს, რომ სამინისტროს მიერ შეთავზებული სატრანპორტო ხარჯი 200 ლარი არის ხელფასიდან დამოუკიდებლად გამოყოფილი, როგორც სატრანსპორტო ხარჯი სოციალური აგენტებისთვის, ასევე უფროსი სოციალური აგენტებისთვისაც;
 2. დაწესდეს სავალდებულო ფიქსირებული ხელფასი, რომელიც სულ მცირე ქვეყანაში დათვლილი 1 ადამიანის საარსებო მინიმუმის ექვივალენტია (200 ლარი ხელზე ასაღები). იგივე თანხა დაემატოს უფროსი სოციალური აგენტის ფიქსირებულ ხელფასს;
 3. დაიდოს უვადო შრომითი ხელშეკრულებები ყველასთვის, ვისაც ეკუთვნის შრომის კოდექსით უვადო ხელშეკრულება;
 4. ტრანსპორტით უზრუნველყონ რეგიონებში/ სოფლებში და შორეულ მანძილზე გადაადგილება;
 5. განისაზღვროს დასრულებული ერთეულის ღირებულების გაზრდა სოციალური აგენტისთვის სამუშაო ჯგუფთან ერთდ;
 6. არაორაზროვნად დაფიქსირდეს, რომ შვებულების, იძულებითი მოცდენის დროს (მათ შორის საგანგებო მგდომარეობა), წახალისება, პრემია და მე-13 ხელფასი განისაზღვრება 3 თვის საშუალო ჯამური ანაზღაურებიდან;
 7. პანდემიის პერიოდის (#დარჩისახლში კამპანია) ხელფასი გაანგარიშდეს ხელახლა 3 თვის საშუალო ჯამური ანაზღაურებიდან და დანაკლისი დაუყოვნებლივ დაირიცხოს;
 8. ვორქნეტის ან სხვა დამატებითი სამუშაოს შესრულება ყოველთვის იყოს ანაზღაურებადი;
 9. გაფორმდეს კოლექტიური ხელშეკრულება;
 10. სამინისტროსთან სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა უპირობოდ მიიღონ მხოლოდ სოცილური აგენტების პროკავშრის სოლიდარობის ქსელის წევრებმა და იურისტმა.

2019 წლის 25 მარტს ქვეყნის მასშტაბით სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი გაიფიცა. ისინი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და ბენეფიციარებისთვის ეფექტიანი და მყისიერი მომსახურებების შექმნას ითხოვენ. გაფიცვას წინ უძღვოდა თვენახევრიანი მედიაციის პროცესი, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა.

2019 წლის 2 აპრილს სოციალურმა მუშაკებმა გაფიცვა შეწყვიტეს. მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ პრობლემური საკითხების ნაწილზე შეთანხმდნენ. მათ შორის, ტრანსპორტირებასა და შრომითი პირობების გაუმჯობესებაზე, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ ხელფასის მატებაზე.