მთავრობის დადგენილებით, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ქართულ ტრადიციულ სუფრასა და ქართულ მრავალხმიანობას ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია მიენიჭა. მთავრობის შესაბამისი დადგენილებები 2020 წლის 18 თებერვალს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა.

ქართულ სუფრას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2017 წლის 13 მარტის ბრძანების თანახმად მიენიჭა. მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2017 წელსვე ქართულ ჭიდაობას, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი განესაზღვრა. აღნიშნული კატეგორია მინიჭებული აქვს: ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციულ ტექნოლოგიას, დედა-ენას, როგორც სწავლების მეთოდს, ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურასა და ქართულ ჭიდაობას.