შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ სექსუალური შევიწროების საქმეზე ერთი პირი დაჯარიმდა. უწყების ცნობით, შემთხვევა 3 ივნისს მოხდა. ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს დაზარალებულმა მიმართა, რომელიც უცნობი კაცის მხრიდან სექსუალური შევიწროების შესახებ მიუთითებდა.

შსს-ს ცნობით, მათ გამოავლინეს სამართალდამრღვევი, 1973 წელს დაბადებული პირი. მოპოვებული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ მან დაზარალებულს შესთავაზა სექსუალური ხასიათის ურთიერთობა, რაც ქალისთვის იყო დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი. On.ge-ის ინფორმაციით, კაცმა ქალს ქუჩაში სასქესო ორგანო აჩვენა.

სასამართლომ სრულად გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არგუმენტები და კაცი სცნო სამართალდამრღვევად სექსუალურ შევიწროებაში. მას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით. ვ.მ.-ს სახდელის სახით 300 ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრა.

შსს-ს განცხადებით, დაზარალებულმა პოლიციას მიმართა სექსუალური შევიწროების ჩადენისთანავე, დაუყოვნებლივ, რამაც ხელი შეუწყო მტკიცებულებების დროულად შეგროვებასა და სამართალდამრღვევის დადგენას.

3 მაისს, ძალაში შევიდა კანონი, რომლითაც სექსუალური შევიწროება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად იქნა მიჩნეული. სექსუალური შევიწროება არის საზოგადოებრივ ადგილებში პირის მიმართ განხორციელებული არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების შელახვას და პირს უქმნის დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს. იმ შემთხვევაში, თუ ფიქრობთ რომ თქვენს მიმართ ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, დაუყოვნებლივ მიმართეთ პოლიციას.