სახალხო დამცველის, ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ირაკლი კობახიძის კაბინეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი მოსამართლეების არჩევის წესთან დაკავშირებით არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. აღნიშნულ კანონპროექტს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა.

როგორც ლომჯარია აღნიშნავს, რომ სასამართლო სისტემა გამოწვევის წინაშე დგას და წარმოდგენილი კანონპროექტი სისტემის გაჯანსაღების მიზანს ვერ აღწევს და იგივე შედეგების დადგომის საფრთხეს ქმნის.

"პროცედურებისა და კრიტერიუმების გაწერას არ უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ფორმალური ხასიათი. მას უნდა შეეძლოს არსებითად შეცვალოს გადაწყვეტილებების მიღების ის პრაქტიკა, რასაც ადგილი აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფარგლებში და უზრუნველყოს სამართლიანობა", — განაცხადა ომბუდსმენმა.

წარმოდგენილი კანონის პროექტთან მიმართებით სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ რამდენიმე საკითხი უნდა შეიცვალოს. მისი თქმით, უნდა მოიხსნას მოსამართლეების საკვალიფიკაციო გამოცდის კრიტერიუმი, რადგან ეს კრიტერიუმი გამოცდილ და კვალიფიციურ პროფესიონალს კონკურსის გარეთ დატოვებს. მისივე თქმით, კანდიდატების შერჩევის ყველა ეტაპზე გამართული კენჭისყრები უნდა იყოს ღია.

ამასთანავე, ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი კანონპროექტით საკმარისად მოწესრიგებული არ არის. მისი თქმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ უნდა ჰქონდეს ან თუ ეს შესაძლებლობა ექნება, მისი მონაწილეობა შერჩევის პროცესის ყველა სტადიაზე უნდა შეიზღუდოს.

კანონპროექტის მიხედვით, საბჭო კანდიდატებს ხმათა 2/3-ით წარუდგენს პარლამენტს. ომბუდსმენს მიაჩნია, რომ პარლამენტმა სხვა ალტერნატივაზე უნდა იმსჯელოს:

"სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილია პოზიცია, რომლის მიხედვითაც პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესარჩევად მოთხოვნილ უნდა იქნეს მოსამართლე წევრთა 2/3-ისა და არამოსამართლე წევრთა 2/3-ის ხმები. ალტერნატივის სახით შესაძლებელია პლურალიზმის დამატებით უზრუნველმყოფი წესის შემოღება, როდესაც პარლამენტს თითო ვაკანსიაზე სულ მცირე 3 კანდიდატი წარედგინება", — აღნიშნა ლომჯარიამ.

გარდა ამისა, სახალხო დამცველი ამბობს, რომ პარლამენტში შერჩევის პროცედურის მცირე ნაწილი მიმდინარეობს და განხილვისთვის მცირე ვადებია დაწესებული. მისივე თქმით, არ არის მითითებული თუ ვინ შეიძლება იყოს სამუშაო ჯგუფის წევრი, არ არის გაწერილი სამუშაო ჯგუფის როლი, საქმიანობა და ინფორმაციაზე წვდომის საკითხები.

მას პრობლემურად მიაჩნია, რომ საბჭოს მიერ კანდიდატის შესახებ მოძიებული ინფორმაცია არ ეგზავნება პარლამენტს, კანდიდატების მოსმენა კი ხდება მხოლოდ კომიტეტის სხდომაზე, სადაც კითხვების დასმა მხოლოდ კომიტეტის წევრებს შეუძლიათ და არა სამუშაო ჯგუფის წევრებს ან პარლამენტის სხვა წევრებს.