საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს მეირ მოპოვებული ინფორმაციით დადგინდა, რომ:

  • სამეგრელო-ზემო სვანეთის ათივე მუნიციპალიტეტმა ფინანსური დახმარება მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას გაუწია;
  • მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული თანხის ჯამურმა ოდენობამ 1 267 604,3 ლარი შეადგინა;
  • სახელმწიფომ უძრავი ქონება (მიწის ნაკვეთები და შენობა-ნაგებობები) საკვლევ პერიოდში მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და საქართველოს ებრაელთა კავშირს გადასცა (სინაგოგები მარტვილსა და სენაკში);
  • სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ქონება საკუთრებაში გადასცა, საქართველოს ებრაელთა კავშირს კი სარგებლობის უფლებით.

ორგანიზაცია აქვეყნებს პერიოდული გამოკვლევის შედეგებს, თუ რა მოცულობის თანხა მიიღეს რელიგიურმა ორგანიზაციებმა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტებისგან და ასევე, რა სახის ქონება გადაეცათ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან.

გამოკვლევა მოიცავს პერიოდს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის ივლისის ჩათვლით.

სამეგრელო-ზემო სვანეთში რელიგიური ორგანიზაციებისათვის გადაცემული ქონება

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო წერს, რომ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის განკარგულებით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად პირდაპირი მიყიდვის გზით, გადაეცა ქალაქ ფოთში, ნავსადგურის სარეჟიმო ტერიტორიაზე მდებარე ორი მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული 2 შენობა-ნაგებობა.

როგორ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ქორეპისკოპოს მიტროპოლიტ თეოდორეს მიერ ეკონომიკის სამინისტროსთვის 2013 წლის ნოემბერში გაგზავნილი წერილის თანდართულ დოკუმენტებშია განმარტებული, ეკლესიამ აღნიშნული ქონების გადაცემა იმ მიზეზით მოითხოვა, რომ ფოთის ნავსადგურის ტერიტორიაზე საკონტეინერო ტერმინალის აშენების შედეგად იკეტებოდა ამავე ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიამდე მისასვლელი გზა.

სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2015 წლის მაისში “საქართველოს ებრაელთა კავშირს” მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანძაში და ქალაქ სენაკში მდებარე სინაგოგები სარგებლობის უფლებით გადასცა .

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ მართლმადიდებლური ეკლესიებისთვის გადაცემული თანხები