პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის განცხადებით, გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს კოორდინატორებს ამომრჩევლების ფოტოსურათიანი სიები აქვთ, დამატებით შესასწავლია.

ინსპექტორის აპარატის ცნობით, მნიშვნელოვანია დადგინდეს, რა ტიპის სიებს ეხება საქმე, როგორ ხდება მათი მოპოვება და როგორ ხდება მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების გამოყენება.

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სთხოვს დამკვირვებელ ორგანიზაციებსა და დაინტერესებულ პირებს, მოგვაწოდონ მათ ხელთ არსებული მტკიცებულებები და დამატებითი ინფორმაცია", — განაცხადეს აპარატში.

მათივე ცნობით, წინასაარჩევნო პერიოდში ინსპექტორის აპარატს დაწყებული აქვს საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული 10-მდე სხვადასხვა საკითხის შეწავლა და მიმდინარეობს არაერთი მოქალაქის განცხადების განხილვა.