მომხმარებლებს, რომლებსაც ერთ წელში სამჯერ ან მეტჯერ დააგვიანდათ საფასურის გადახდა, ან უკანონოდ მოიხმარეს ელექტროენერგია, წინასწარი შეტყობინებით, დამატებით მოუწევთ თანხის ე.წ. დეპოზიტის გადახდა.

სემეკის მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი, ვანო მეჭურჭლიშვილი On.ge-სთან საუბარში განმარტავს, რომ შესაბამის დადგენილებაში სემეკმა ივლისის თვეში შეიტანა ცვლილებები.

განახლებულ დადგენილებაში ნათქვამია, რომ კომპანია ვალდებულია მხოლოდ წინასწარი გაფრთხილების შემდეგ მოსთხოვოს მომხმარებელს დეპოზიტის გადახდა, თუკი სამჯერ ან მეტჯერ გადააცილებს გადახდის თარიღს.

"არ გვინდოდა დეპოზიტი გამხდარიყო კომპანიის შემოსავლის წყარო, ამიტომ ჩაიწერა პროცედურა, რომ თუ განმეორდა იგივე დარღვევა, მხოლოდ ამის შემდეგ მოითხოვოს დეპოზიტის შეტანა მის ანგარიშზე", — ამბობს ვანო მეჭურჭლიშვილი.

გარდა ამისა, კომპანიას სადეპოზიტო მოთხოვნის უფლება ექნება ე.წ. სეზონურ მომხმარებლებზე. მაგალითად, თუ მომხმარებელი 5 თვეზე მეტ ხანს არ იხდის თანხას, კომპანიამ წინასწარ უნდა აცნობოს, რომ შუქის აღდგენისთვის დეპოზიტი იქნება საჭირო.

სემეკის წარმომადგენელი განმარტავს, რომ დაგეგმილი ცვლილებით, მომხმარებელს მიეცემა არჩევანის უფლება, რომ დეპოზიტის მაგივრად საბანკო გარანტია მიიტანოს. მისივე თქმით, ისეთ მომხმარებელს, რომელიც კეთილსინდისიერად იხდის, დეპოზიტი უკან დაუბრუნდება. თანხა აბონენტს უკან დაუბრუნდება მაშინაც, თუკი საცხოვრებელ მისამართს შეიცვლის.