ახალდაქორწინებული წყვილებისთვის "სამზითვო ვეფხისტყაოსნის" გადასაცემად იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ამ ეტაპამდე 89 460 ლარი დახარჯა. ამ თანხით სულ 4 500 ეგზემპლარი შეიძინა.

დაბეჭდილი წიგნები უწყებამ სამ ეტაპად მიიღო და მიღება-ჩაბარების აქტებიც გააფორმა. ერთი წიგნი დაახლოებით 20 ლარი დაჯდა.

იუსტიციის მინისტრის ინიციატივა "სამზითვო ვეფხისტყაოსნის" პატარძლებისთვის გადაცემის შესახებ მხოლოდ იმ წყვილებზე ვრცელდება, რომლებიც სპეციალური სარიტუალო ცერემონიალის სერვისით ისარგებლებენ.

სარიტუალო ცერემონიალის სახეობები:

  • ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით ქორწინების რეგისტრაცია შაბათ–კვირას — 150 ლარი;
  • ქორწინების სახლში სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით ქორწინების რეგისტრაცია სამუშაო დღეს — 90 ლარი;
  • სააგენტოს ფილიალის შენობის გარეთ ქორწინების რეგისტრაცია — 170 ლარი.