თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადება ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ერთობა 2013-ის მემანქანეებს მათთვის დადგენილ სამუშაო საათებში გაფიცვაში მიღების მონაწილეობის უფლება შეეზღუდათ.

სასამართლოს განმარტებით, გაფიცვის უფლება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებაა, თუმცა ის არ არის აბსოლუტური.

"იგი შეიძლება შეიზღუდოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული, უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის აღსაკვეთად", - ნათქვამია განცხადებაში.

სასამართლო აღნიშნავს, რომ თბილისის მეტროპოლიტენი წარმოადგენს ყველაზე იაფ და სწრაფ მუნიციპალურ ტრანსპორტს, რომლითაც ყოველდღიურად 400 ათასამდე მგზავრი სარგებლობს და მისი შეფერხება გადატვირთული საგზაო ინფრასტრუქტურის კოლაფსს გამოიწვევას:

"მოქალაქეებთან ერთად, დაბრკოლდება და შეუძლებელი გახდება ჯანდაცვის, სახანძრო უსაფრთხოების და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მომსახურების უზრუნველმყოფ პირთა გადაადგილება".

განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაფიცვის უფლებით მეტროპოლიტენის მემანქანეთა 80 პროცენტზე მეტი სარგებლობს, რაც მეტროს ფუნქციონირებას შეუძლებელს გახდის:

"სასამართლომ, ასევე მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ ელ-მატარებლების მემანქანეთა გაფიცვა შესაძლოა ატარებდეს ხანგრძლივ ან უვადო ხასიათს, შესაბამისად, სასამართლოს განჩინებით, ა(ა)იპ ერთობა 2013-ში გაერთიანებულ მემანქანეებს დეკლარირებულ გაფიცვაში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ არასამუშაო საათებში მიეცათ".

მემანქანეების გაფიცვა

შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასთან კოლექტიური შრომითი დავა რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე მოლაპარაკებების წარუმატებლობის გამო, მეტროს თანამშრომლებმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2018 წლის 3 მაისს გაფიცვა დააანონსეს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 30 დღის ვადით 2018 წლის 3 ივნისამდე გადაიდო.

2018 წლის 21 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, ამჯერად განუსაზღვრელი ვადით შეზღუდა პროფესიულ გაერთიანების წევრი მეტროს მემანქანეების გაფიცვაში მონაწილეობის მიღების უფლება "სამუშაო საათების განმავლობაში".

ამავე თემაზე: