ქალთა მოძრაობის წევრებმა იუსტიციის სამინისტროში პეტიცია "აღიარე ტრანსგენდერი ქალი ქალად" შეიტანეს, რომელსაც ხელი 1 000-მა ადამიანმა მოაწერა.

ხელმომწერები იუსტიციის სამინისტროსგან, ტრანსგენდერი ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერის შეცვლის პროცესის გამარტივებას მოითხოვენ.

"მოვითხოვთ, კანონმდებლობაში შევიდეს რეგულაცია, ტრანსგენდერი ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ მოწმობებში სქესის შეცვლა ხდებოდეს გენდერული დისფორიის საბუთის წარდგენის საფუძველზე", - ამბობს ტრანსგენდერი ქალი, მირანდა ფაღავა.

საქართველოს კანონმდებლობა პირადობის მოწმობაში სქესის ჩანაწერის შეცვლას არ კრძალავს. სახელმწიფო მოთხოვს სქესის შეცვლის ოპერაციის დამადასტურებელ საბუთს, რაც ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის დიდ ფინანსებთან და სტერილიზაციის რისკთანაა დაკავშირებული. ამასთან, აღნიშნული ოპერაცია საქართველოში არ კეთდება.