საქართველოს მოქალაქეებისთვის Schengen/EU APP - მობილური აპლიკაცია შეიქმნა, რომელიც მოგზაურებს საშუალებას აძლევს გამოითვალონ შენგენის ზონაში გატარებული და უვიზო მიმოსვლის წესების შესაბამისად, დარჩენილი დღეების რაოდენობა. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია, როგორც ანდროიდისთვის, ისე iOS სისტემისთვის.

ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეებს ვიზის გარეშე შეუძლიათ გაემგზავრონ მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში. მოკლევადიანი ვიზიტი გულისხმობს 90 დღეს ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში.

Schengen/EU APP-ის საშუალებით, საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ აღნიშნული წესების შესაბამისად, აპლიკაციაში შესვლა და გამოსვლის თარიღების მითითებით, მიიღონ ინფორმაცია დღევანდელი მდგომარეობით 180 დღიან პერიოდში დასაშვები 90 დღიდან გამოყენებული და დარჩენილი დღეების შესახებ.

აპლიკაცია მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს:

  • შეინახონ შენგენის ზონაში განხორციელებული მოგზაურობები (მათ შორის ქვეყნების მითითებით);
  • წესების შესაბამისად დაგეგმონ სამომავლო ვიზიტები ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში;
    გამოითვალონ დარჩენილი დღეების შესახებ ინფორმაცია მომავალში (ან წარსულში) ნებისმიერ დღესთან მიმართებაში;
  • ჩემი მოგზაურობის ისტორიის ფუნქციონალით დააგენერირონ რუკა, შენგენის ზონის იმ ქვეყნების მითითებით სადაც კი განუხორციელებიათ მოგზაურობა;
  • შეინახონ ან გააზიარონ კონკრეტული მოგზაურობის, ან მოგზაურობის ისტორიის ამსახველი ვიზუალური ინფორმაცია სოციალურ ქსელებზე;
  • გაეცნონ უვიზო მიმოსვლის წესების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას.
    მიიღოს შეტყობინება შენგენის ზონაში შესვლისთანავე მოგზაურობის აპლიკაციაში შეყვანასთან დაკავშირებით;
  • მოგზაურობის დროს შესაბამისი ინფორმაციის მითითების შემთხვევაში მიიღოს შეტყობინება დარჩენილი დღეების (2 დღე) რაოდენობის შესახებ.

Schengen/EU APP-ს აქვს სამენოვანი ინტერფეისი: ქართული, ინგლისური და რუსული.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აპლიკაცია შექმნილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონთან სრულ შესაბამისობაში:

"აპლიკაციაში მითითებული ინფორმაცია ინახება მხოლოდ მომხმარებლის მიერ გამოყენებულ მოწყობილობაზე და, შესაბამისად, მასზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ მომხმარებლის მოწყობილობიდან".

უწყების ცნობით, აპლიკაციის მიერ დათვლილ დღეებს აქვთ მხოლოდ სარეკომენდაციო და დამხმარე ხასიათი და არ აქვს რაიმე იურდიული ძალა.