მართლმსაჯულების თვალსაზრისით, საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რადგან ამ სისტემის გაჯანსაღება ევროინტეგრაციის პროცესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი პარამეტრია.

თუმცა საინტერესოა, რა გზას გადიან ამ მხრივ სხვა ქვეყნები, რამდენადაც, სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება ევროკავშირის კართან მდგარი ყველა სახელმწიფოს გამოწვევაა.

კონკრეტული სახელმწიფოების საჭიროებები თუ პოლიტიკური კონტექსტი კი განსხვავებულია, მაგრამ, არსებითად, ყველა ქვეყნის შემთხვევაში, გამოწვევა ერთია — დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა მართლმსაჯულების სისტემის ყველა რგოლში და ამ სისტემების არაფორმალური, კორუფციული გავლენებისგან გათავისუფლება.

ვეცადეთ, მოკლედ გადმოგვეცა რეფორმების ძირითადი ნაბიჯები რამდენიმე ქვეყნის მაგალითის სახით, რომელთაგან ზოგი უკვე ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრია, ზოგი კი, საქართველოს მსგავსად, ჯერ მხოლოდ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს ფლობს.

გადახედე ინფოგრაფიკას და კიდევ უფრო მეტი წარმოდგენის შესაქმნელად ჩვენი ეს სტატიაც ნახე.

ფოტო: ნატალია ავალიანი / On.ge

სტატია მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. სტატიის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The article was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.

თუ მსგავსი სიახლეები გაინტერესებს, შემოგვიერთდი ჯგუფში: რა ხდება სასამართლოში. აქ განვიხილავთ ყველაფერს, რაც საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ უნდა იცოდე და ხელს ვუწყობთ დისკუსიის წამოწყებას სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენების შესახებ.