სექტემბერში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, გიორგი ამილახვარმა კერძო სკოლების დირექტორებთან და ასოციაციების წარმომადგენლებთან ახალი რეფორმების შესახებ პრეზენტაცია გამართა.

რეფორმები კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს მეტ აკადემიურ თავისუფლებასა და სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას დამოუკიდებლობას სთავაზობს.

კერძო სკოლებისთვის სავალდებულოდ განისაზღვრება ეროვნული სასწავლო გეგმის მხოლოდ პირველი თავი, რაც სწავლა-სწავლების მიზნებსა და პრინციპებს მოიცავს. კერძო სკოლები ვალდებული იქნებიან, რომ საგნობრივი ჯგუფის ფარგლებში საფეხურის ბოლოს განსაზღვრული მიზნის მიღწევა შეძლონ, ხოლო დადგენილი მიზნის მიღწევის გზებს დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ.

რეფორმებს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ კერძო სკოლებს უფლება მიეცემათ, სასწავლო პროცესში არა-გრიფირებული, შეთანხმებული სასწავლო რესურსი გამოიყენონ, რაც აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

როგორ აფასებენ ცვლილებებს კერძო სკოლები?

სკოლა პროგრესის დირექტორი, ნინა ჩიკვაშვილი გვეუბნება, რომ ცვლილებები კერძო სკოლებს მეტ ავტონომიას სთავაზობს სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და შეფასების მეთოდებში, რაც სასწავლო პროცესს უფრო მოქნილსა და შედეგზე ორიენტირებულს გახდის.

"ეს სიახლე განსაკუთრებით შეეხება ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესს, რომელსაც მოპოვებული აქვს საერთაშორისოდ აღიარებული პროგრამების აკრედიტაცია და მოსწავლეებს როგორც ქართულ, ისე ინგლისურენოვან პროგრამებს სთავაზობს. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ უცხოელ სტუდენტებს, რომლებიც ამთავრებენ საერთაშორისო პროგრამას, შესაძლებლობა მიეცემათ, საქართველოს უნივერსიტეტებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე გააგრძელონ სწავლა", — აღნიშნავს ნინა ჩიკვაშვილი.

ნინა ჩიკვაშვილის თქმით, ცვლილებები ეფექტიანად აისახება ჩვენი ქვეყნის განათლებისა და ეკონომიკის აღმავლობა-განვითარებაზე.

კერძო სკოლებისთვის რესურსების მიმწოდებელ ორგანიზაცია English Book Education-ში კი ამბობენ, რომ ცვლილებები მრავალფეროვან რესურსებზე წვდომას მოიტანს, რაც თანამედროვე და საინტერესო მასალების გაცნობის შესაძლებლობას იძლევა.

"ეს სიახლე საშუალებას გვაძლევს, კერძო სკოლებს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო რესურსები შევთავაზოთ. მათ კი, თავის მხრივ, ეძლევათ შესაძლებლობა თავიანთ ინდივიდუალურ მიდგომას მოარგონ რესურსები, რომლებსაც თითოეული საფეხურისთვის შეარჩევენ", — აცხადებენ English Book Education-ში.

English Book Education-ში აღნიშნავენ იმასაც, რომ მაქსიმალურად შეეცდებიან, მოთხოვნის შესაბამისად, სკოლებს ყველა საჭირო რესურსი მიაწოდონ.