26 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე განცხადება გამოქვეყნდა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ კონსერვატორიაში რექტორის არჩევნების პროცედურა შეწყდა. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, გაუქმდა რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების თაობაზე კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 28 ივლისის დადგენილება.

ამ განცხადებას კულტურის სამინისტროც ფეისბუქგვერდზე გამოეხმაურა და გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა.

"კულტურის სამინისტრო მიესალმება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის გადაწყვეტილებას რექტორის არჩევნების პროცედურის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ვინაიდან საარჩევნო პროცესი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ხარვეზით მიმდინარეობდა.

სამინისტრო გამოხატავს მზადყოფნას, დაეხმაროს კონსერვატორიას საარჩევნო პროცედურის კანონის შესაბამისად მომზადებაში, რისთვისაც ვადად განისაზღვრა ხუთი სამუშაო დღე.

სამინისტრო იმედს გამოთქვამს, რომ ხარვეზი აღმოიფხვრება, რის შემდეგაც კონსერვატორია შეძლებს, რექტორის არჩევნები, კანონით დადგენილი პროცედურის მიხედვით, შეძლებისდაგვარად სწრაფად ჩაატაროს.

უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი რექტორის უფლებამოსილების ვადა არ იწურება მიმდინარე წლის 21 ოქტომბრამდე, რაც კონსერვატორიის უწყვეტად ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი პირობაა."

20 სექტემბერს წულუკიანმა აღნიშნა, რომ "კონსერვატორიაში რეფორმაა განსახორციელებელი", რადგან ის "უფრო მაღალი ხარისხის სახელოვნებო განათლებას უნდა აწვდიდეს ჩვენს სტუდენტებს, რასაც ის, სამწუხაროდ, ვერ ახერხებს".

წულუკიანის განცხადებას კონსერვატორიის რექტორი, ნანა შარიქაძე გამოეხმაურა:

კულტურის მინისტრის საპასუხოდ, კონსერვატორიის რექტორმა ფეისბუქპოსტში დაწერა, რომ "აკადემიური თავისუფლება და უმაღლესის ავტონომია არის ფასეულობა და არავის აქვს მისი ხელყოფის უფლება". შარიქაძე ასევე აღნიშნავს, რომ სასწავლებლის აკადემიურმა პერსონალმა და მენეჯმენტმა აკრედიტაციის ჯგუფის წინასწარი მიგნებებით მაღალი შეფასება მიიღეს — "სწორედ იმ რეფორმების გამო, რომელიც 21-ე საუკუნის კურიკულუმთან თავსებადობას გულისხმობს".

"ხარვეზი სისტემაშია, რომელიც 2023 წელს გასული საუკუნის 30-იანი წლების საუკეთესო ტრადიციით გვესაუბრება", — წერს ნანა შარიქაძე, — "სამწუხაროა, რომ რეფორმა ამ სისტემას არ შეხებია... სულ მაინტერესებდა, რატომ არ სჭირდება ამ ქვეყანას საქმის მცოდნე და იდეით შეპყრობილი ადამიანები?"