რომელი პროფესია შეგეფერება? შეავსე ტესტი და გაიგე სწორი ვერსია.

შენი აზრით, რა ბედი ეწვევა ატესტატს?

Giphy

რა იქნებოდა საუკეთესო გენერალური გეგმა?

როგორ შეიძლება დასრულდეს ფრაზა "თუ სწავლა გინდა...."

Giphy

რომელს მიიჩნევ ნამდვილ პროფესიად?

Giphy

როგორ ფიქრობ, რას არ მოგთხოვენ პირველ გასაუბრებაზე?

Giphy

შენი აზრით, ვის უნდა შენთვის კარგი?

Giphy