კომპანია დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დღევანდელ განცხადებას გამოეხმაურა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების ამოქმედების შემდეგ, ცალკეული ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან ადგილი აქვს მორიგ არაკეთილსინდისიერ ქმედებებს.

  • უწყება ირწმუნება, რომ საქმე ონკოლოგიური დანიშნულების ძვირადღირებულ მედიკამენტებს ეხება, რომლებზეც რეფერენტული ფასი არ არის დაწესებული და რომლებიც სახელმწიფოს მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება.
  • "კერძოდ, კომპანიების ნაწილმა, აღნიშნულ წამლებზე ფასები ხელოვნურად და მნიშვნელოვნად გაზარდეს", — ნათქვამია განცხადებაში.

დეტალები: PSP აცხადებს, რომ ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე საოპერაციო ხარჯებისთვის განსაზღვრული პოლიტიკით მინიმალური დარიცხვები ორიდან 25 პროცენტამდე არის განსაზღვრული და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ცნობილია მედიკამენტების თვითღირებულება.

  • მათი განმარტებით, კომპანიაში არსებული ხარისხის სისტემის მიხედვით, ხდება იმ პროდუქციის რეალიზაციიდან ამოღება, რომელთა მოქმედების ვადაც ერთ თვეზე ნაკლებია.
  • 2023 წლის მარტიდან აღნიშნულ პოზიციაზე ონკოლოგიური მედიკამენტები საწყის ფასებს უბრუნდება.
  • კომპანიის მტკიცებით, 40-ზე მეტ, მათ შორის თურქეთიდან იმპორტირებულ მედიკამენტზე მოხდა ფასების შემცირება, ხოლო შვიდ მედიკამენტზე მოხდა 2022 წლის ბოლო კვარტლის ღირებულებაზე დაბრუნება.