თუ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიის ფორმით გამოცნობა არ გაგჭირვებია, ახლა იმავეს საქართველოს მხარეებზე გთავაზობთ. აბა, ვნახოთ, მშობლიური ქვეყნის გეოგრაფიას იცნობ უკეთ, თუ მსოფლიოს ქვეყნებისას.

ტესტი: გამოიცანი საქართველოს მხარე მისი ტერიტორიის ფორმით

ტესტის დაწყება

1 / 10 მარტივით დავიწყოთ, ეს რომელი მხარეა?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

2 / 10 ამაზე რას ფიქრობ?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

3 / 10 ეს რომელია?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

4 / 10 ეს რომელი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეა?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

5 / 10 აბა, ეს რომელი მხარე იქნება?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

6 / 10 გამოიცანი მხარე

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

7 / 10 აბა, ეს რომელია?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

8 / 10 ამაზე რას გვეტყვი?

Wikimedia Commo

Wikimedia Commo

Wikimedia Commo

Wikimedia Commo

9 / 10 ეს რომელი ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეა?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

10 / 10 და ესეც ბოლო კითხვა

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

იტვირთება...
ერთი წუთით...