ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიაჩნიათ, რომ ოკუპაციის შესახებ კანონის მოთხოვნები არაეფექტიანად სრულდება. ორგანიზაციის ინფორმაციით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მათ არ მიაწოდა იმ პირთა შესახებ ინფორმაცია, ვისაც საქართველოში შემოსვლა "ოკუპაციის შესახებ" კანონის დარღვევის გამო აეკრძალათ, ან დააკავეს. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ვერ მოიპოვა კანონის დამრღვევ უცხოელ თანამდებობის პირთა ე.წ. შავი სია.

არასამთავრობო ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ მსგავსი ინფორმაციის არ გაცემით შეუძლებელი ხდება იმის გადამოწმება, სრულდება თუ არა კანონში არსებული მოთხოვნები.ამ მიზეზით, ორგანიზაციამ ვერ გადაამოწმა, მოსკოვის ყოფილი მერი, იური ლუჟკოვი იყო თუ არა შავ სიაში შეყვანილი მაშინ, როცა მან 2017 წელს გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი.

"შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2017 წელს იური ლუჟკოვის პასუხისგებაში არმიცემის დასაბუთება მიუთითებს მხოლოდ, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დამრღვევ პირთა აღრიცხვის არაეფექტურობაზე," - აღნიშნავენ ინფორმაციისა და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში.

ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ შსს-დან მათ აცნობეს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლავროვი ბოლოს 2010 წელს იყო, რაზეც გამოძიება არ დაწყებულა, წელს კი, ხანდაზმულობის ვადაა გასული, რის გამოც სამართლებრივი შესაძლებლობის გამოყენება არ შეეძლოთ.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი შსს-დან მიღებულ სტატისტიკურ ინფორმაციას ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წესის დარღვევით შესულ პირთა რეგისტრირებული მაჩვენებელი დაკლებულია (იხილეთ გრაფიკი). 2009-2016 წლებში კი კანონდარღვევით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის 363 შემთხვევა დაფიქსირდა.

ინფორმაციის წყარო IDFI

ამავე პერიოდში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალულ ეკონომიკურ საქმიანობის ოთხი შემთხვევაა რეგისტრირებული.