ქართული კინემატოგრაფია უამრავ გამორჩეულ ფილმს აერთიანებს, რომლებიც არა მხოლოდ შთამბეჭდავ და სამახსოვრო პერსონაჟებს გვაცნობს, არამედ სარკესავით ირეკლავს საქართველოსა და მასში მცხოვრები ადამიანების ყოფას, ყოველდღიურ პრობლემებსა და გამოწვევებს. თუკი ქართულ ფილმებს შენც იცნობ და გიყვარს, აუცილებლად აღმოაჩენ რამე მსგავსებას შენს ცხოვრებასა და რომელიმე მათგანს შორის. მაშ, ნუღარ დაკარგავ დროს და საქმეს შეუდექი!

როგორ ფიქრობ, ამ ეტაპზე შენი ცხოვრება კომედიაა, დრამა თუ მელოდრამა?

ქართული ფილმი

ამჟამად ქალაქში ცხოვრობ თუ რომელიმე რეგიონში?

ქართული ფილმი

ბარემ ისიც გვითხარი, წარმოშობით რომელი კუთხიდან ხარ?

ქართული ფილმი

ბებია-ბაბუასთან როგორი ურთიერთობა გაქვს?

ქართული ფილმი

რა ადგილი უკავია შენს ცხოვრებაში სიყვარულს?

ქართული ფილმი

როგორი ხარ შეყვარებული?

ქართული ფილმი

როგორ ფიქრობ, რისი ნიჭი გაქვს?

ქართული ფილმი

შენს ცხოვრებაში ჩარევას ადამიანები ხშირად ცდილობენ?

ქართული ფილმი

როდისმე ისეთი რამის გამო თუ დასჯილხარ, რაც არ ჩაგიდენია?

ქართული ფილმი

აბა, გამოტყდი, სამსახურში როგორი ხარ — გულმოდგინე და მოწესრიგებული თუ არხეინი და ზარმაცი?

ქართული ფილმი

წესების მიმდევარი ხარ თუ მეამბოხე?

ქართული ფილმი

და ბოლოს, როგორ ცხოვრებას ისურვებდი?

ქართული ფილმი