ამის შესახებ ინფორმაცია პარლამენტის ვებგვერდზე ქვეყნდება.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 5 არამოსამართლე წევრი უნდა აირჩიონ, განაცხადი კი 32-მა კანდიდატმა შეავსო.

  • არამოსამართლე წევრების ასარჩევად პარლამენტის 90 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო.
  • 4 არამოსამართლე წევრს უფლებამოსილების ვადა 2021 წლის ივნისში ამოეწურა.
  • წლების განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოება მოთხოვნა იყო, საბჭოს არამოსამართლე წევრები პოლიტიკური კონსესუსით არჩეულიყვნენ.

კანდიდატები: გიორგი კიკილაშვილი — შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეულ ლექტორი. წარმდგენი — შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

  • თეიმურაზ ჯერვალიძე — სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის მკვლევარ-კონსულტანტი. წარმდგენი — სოხუმი უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი პროგრამირების ფონდი; იურისტთა ასოციაცია.
  • რუსუდან კვინიკაძე — სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის მკვლევარ-კონსულტანტი. წარმდგენი — სოხუმის სახელწმიფო უნივერსიტეტი; ახალგაზრდა ადვოკატები; საზოგადოებრივი პროგრამირების ცენტრი.
  • კანდიდატთა სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.