ინფორმაციას ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ჯანმოს რეკომენდაციების თანახმად, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია რეკომენდებულია გრიპის ვირუსის აქტიური ტრანსმისიის დაწყებამდე.

ვის ჩაუტარდებათ ვაქცინაცია უფასოდ: დიაბეტის მქონე პირებს; დიალიზზე მყოფებს; C ჰეპატიტის მქონე პირებს (მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფებს);აივ ინფექცია/შიდსის მქონე პირებს;

 • ორგანოგადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირებს; ბავშვთა (მ.შ. მცირე საოჯახო ტიპის) და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარებს, მათ მომვლელ პერსონალს; ორსულებს; 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმულ პირებს; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლები) პედაგოგებს;
 • ჯანდაცვის სამინისტროსა და მის კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლებს; მონადირეებს; ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მომსახურე კონტინგენტს;
 • საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში წამსვლელ სამხედრო მოსამსახურეებს; სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებს; საწყისი საბრძოლო მომზადების (BCT) კურსზე ჩარიცხულ სამხედრო მოსამსახურეებს;
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალს; პატიმრობის დაწესებულების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების, ბრალდებულთა/მსჯავრდადებულთა სამკურნალო დაწესებულების პერსონალს; მეცხოველეობაში დასაქმებულებს.

ამას გარდა, ვაქცინაცია უფასოდ ჩაუტარდებათ სამედიცინო პერსონალს, კერძოდ, მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების თანამშრომლებს; ექიმებს; ექიმი-რეზიდენტებს; ექთნებს (მ.შ. უმცროსი ექთნები, ექთნის თანაშემწეები);

 • საექიმო და საექთნო საქმის პროფესიული პრაქტიკის სტუდენტებს; ბებიაქალებს; სტომატოლოგებს; სტომატოლოგის ასისტენტებს, სტომატოლოგიის ექთნებს; სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ სხვა პერსონალს, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან;
 • სამედიცინო დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის და პათოლოგანატომიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების თანამშრომლებს, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ბიოლოგიურ მასალასა და პაციენტებთან; ფრინველებთან მომუშავე პერსონალს;
 • ვეტერინარებს; ვეტერინარული ლაბორატორიის თანამშრომლებს; სამხედრო სამედიცინო გვარეობის საშტატო თანამდებობაზე მომაშავე სამედიცინო პერსონალს, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან;

დეტალები: იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საქართველომ, 200 000 დოზა სანოფი პასტერის წარმოების ოთხ-კომპონენტიანი ვაქცინა უკვე შეიძინა, რომელიც ერთ-ერთია ჯანმოს მიერ რეკომენდებულ ვაქცინებს შორის.

 • რისკის ჯგუფებს, შეუძლიათ, მიმართონ ვაქცინაციის მიმწოდებელ
  დაწესებულებებს. სერვისის მისაღებად, თან უნდა იქონიონ საკუთარი სტატუსის
  დამადასტურებელი ცნობა.