გუშინ, 11 მაისს, რამდენიმე მედიასაშუალებამ გაავრცელა ინფორმაცია, თითქოს ჯანდაცვის პროგრამით საპენსიო ასაკის ადამიანებს მშობიარობა/საკეისრო კვეთა დაუფინანსდებათ და თან შესაბამისი დოკუმენტის ფოტოც გამოაქვეყნა:

"პროგრამით ვერ ისარგებლებენ პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო ასაკის პირებისა. მათ შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ მომსახურება პროგრამის მხოლოდ შემდეგი კომპონენტების ფარგლებში: მშობიარობა/საკეისრო კვეთა და მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული მომსახურება," - წერია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში.

On.ge დაუკავშირდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და განმარტება სთხოვა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით, თავისუფალი ზონის ინტერპრეტაცია არასწორია. მისივე თქმით, მშობიარობის დაფინანსების შესაძლებლობა აქვთ პირებს, რომლებსაც აქვთ წლიური შემოსავალი 40 ათასი ლარი და მეტი, და არა, საპენსიო ასაკის პირებს:

"მესმის, რომ ვიღაცამ შეიძლება ორაზროვნად წაიკითხოს, მაგრამ რეალურად, იქ არ წერია, რომ პენსიონერებს დაუფინანსდებათ ორსულობა და მშობიარობა. უნდა ჩავასწოროთ, რამდენიმე წუთში შეიცვლება ტექსტი - უფრო ჩავშლით, რომ არ ეგონოთ, თითქოს 85 წლის ქალებს ვუფინანსებთ საკეისრო კვეთას."