საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ანგარიშის, სასამართლო სისტემა — 2021-ის მიხედვით, პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის საკითხი კვლავ გამოწვევად რჩება, სასამართლო პროცესების წარმართვისა და უშუალოდ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ კი საზოგადოებაში ლეგიტიმური კითხვები არსებობს.

ანგარიშიდან, ასევე, ვიგებთ, რომ 2021 წელს სასამართლომ უცვლელად შეინარჩუნა სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ წარმოებული საქმეების განხილვის პრაქტიკა, რაც სანქციის სახით საპატიმრო სასჯელებისა და გაზრდილი ფულადი ჯარიმების აქტიურ გამოყენებაში გამოიხატება.

"2021 წელს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა არსებითად შეიცვალა, იგი 6-მა მოსამართლე და საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულმა 5-მა არამოსამართლე წევრმა დატოვა. ამ უკანასკნელთა ვაკანტური ადგილის შესავსებად კი საკანონმდებლო ორგანოში ამ დრომდე არ დაწყებულა შერჩევის პროცედურა. რაც შეეხება მოსამართლე წევრებს, საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციამ განაგრძო წარსული მანკიერი პრაქტიკა და იუსტიციის საბჭოს ახალი წევრები კანდიდატთა მიერ თავიანთი ხედვების წარმოდგენის გარეშე, "ბრმად" აირჩია", — აღნიშნავენ ისინი.

GDI-ში ამბობენ, რომ 2021 წელს საქართველოს იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობასა და ორგანიზებულობასთან დაკავშირებით კვლავ შეინიშნებოდა პრობლემები, ამასთან საბჭოს სხდომები და დღის წესრიგები კვლავაც კანონით დადგენილი ვადის დარღვევით, უმრავლეს შემთხვევაში სხდომის წინა დღეს ქვეყნდებოდა.

"გაუგებრობა და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ბოლო პერიოდში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა. გაჩნდა შთაბეჭდილება, რომ საკადრო გადანაცვლებამ და ბოლო წლების მანძილზე სასამართლო სისტემაში არსებულ "კლანთან" დაახლოებული ახალი მოსამართლეების დანიშვნამ გავლენა იქონია საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაზე", — ვკითხულობთ ანგარიშში.

მასალაში აღნიშნულია, რომ 2021 წელს პარლამენტმა სასამართლო სისტემაში არსებულ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან თანამშრომლობით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 11 ახალი მოსამართლე აირჩია, რომელთა შორისაც კვლავაც მოსამართლეთა "კლანის" წარმომადგენლები/აფილირებული პირები არიან.

ამას გარდა, GDI-ში აცხადებენ, რომ 2021 წელს ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში პირველად მოსამართლეთა მცირე ნაწილმა მოსამართლეთა "კლანისგან" განსხვავებული აზრი საჯაროდ დააფიქსირა, კერძოდ, საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის განცხადებას, რომელშიც "კლანი" საერთაშორისო პარტნიორებს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევასა და საერთაშორისო ხელშეკრულების დარღვევაში ადანაშაულებდა, გაემიჯნა.

"საარჩევნო დავების განხილვისას საერთო სასამართლოების ორივე ინსტანციამ უმეტეს შემთხვევაში არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მოთხოვნები კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის შესახებ. კვლავ გამოწვევად დარჩა აქტივისტების წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების გამოყენების მანკიერი პრაქტიკა და პროკურატურასთან ერთად სასამართლოს პოლიტიკური მართლმსაჯულების იარაღად გამოყენების შემთხვევები", — ამბობენ ისინი.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2021 წლის 30 დეკემბერს მართლმსაჯულების სისტემის დამაზიანებელი, მოსამართლის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის შემზღუდავი ცვლილებების განხორციელებას საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებას მხარი დაუჭირა.