2021 წლის მესამე კვარტალის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში კაცების საშუალო ხელფასი ქალების ანაზღაურებას 505,7 ლარით აღემატება — ამის შესახებ ცნობილი საქსტატის კვლევიდან ხდება.

ანგარიშიდან ირკვევა, რომ 2021 წლის მესამე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 1 106,4 ლარი, ხოლო კაცების — 1 612,1 ლარი იყო. ხელფასების წლიურმა ზრდამ ქალებში 128,3 ლარი შეადგინა, ხოლო კაცებში — 139,6 ლარი. საქსტატის ინფორმაციით, საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს.

ფოტო: საქსტატი

სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გარდა ანაზღაურებისა, განსხვავებაა ქალებისა და კაცების უმუშევრობის დონეებს შორის. საქსტატის მიხედვით, უმუშევრად მიიჩნევა ის, ვინც აქტიურად ეძებს სამსახურს და მზად არის დაიწყოს მუშაობა — სამუშაოს მაძიებლები ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობად ითვლებიან.

იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო ბაზარზე ქალების აქტიურობის დონე დაბალია, ნაკლებია უმუშევრობის პროცენტული წილიც — მიმდინარე წლის მესამე კვარტალის მონაცემებით, ქალებში უმუშევრობის დონე 16,6%, ხოლო კაცებში — 21,7%-ია.

შრომის ბაზარზე ქალების ნაკლები აქტიურობა პირდაპირ ბმაშია ქალთა უფლებებთან, რადგან ქალებს სამსახურის ძიებისას ბევრი წინააღმდეგობის გავლა უწევთ. ასევე, როგორც უკვე აღინიშნა, განსხვავდება მათი ანაზღაურება. გარდა ამისა, საოჯახო საქმეებში მეტწილად ქალები არიან ჩართულები, რაც სამსახურის ძიებისას და კარიერული ზრდის პროცესში კიდევ ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია.


შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 10,4%-ით, ანუ 129 ლარით გაიზარდა და 1 368,5 ლარი შეადგინა.

გაიგეთ მეტი: