სწავლება უწყვეტი და განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს რეალური მოთხოვნილებების მიხედვით და ფოკუსირდეს იმ უნარებისა და ცოდნის განვითარებაზე, რომელსაც თანამედროვე შრომის ბაზარი ითხოვს.

ტრენინგი არის ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულების შეძენის პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევთ როგორც მენტორებს, ლექტორებსა და ტრენერებს, ისე სტუდენტებს დააკავშირონ ერთმანეთს ის, რისი გაკეთებაც მათ სურთ და ის, რისი გაკეთებაც შეუძლიათ ახლა.

ტრენერების ტრენინგი გულისხმობს არსებული ცოდნის განახლებას და იმ პირთა უნარების დახვეწას, რომლებიც შემდგომ უზიარებენ თავიანთ ცოდნას სხვებს. სწრაფად განვითარებად ტექნოლოგიურ ეპოქაში, რელევანტურობის შესანარჩუნებლად კი, საჭიროა მუდმივი განახლება როგორც ტრენინგის ჩატარების სტილში, ასევე კურსის მოდულში ინდივიდუალური ექსპერტის ხელმძღვანელობით.

ტრენინგი და ზოგადად სწავლების პრაქტიკა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ყველა კომპანიისთვის, რადგან ეს არის გზა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თანამშრომლები მუდმივად აფასებენ საკუთარ უნარებს და ეძებენ მის გაუმჯობესების გზებს. ნებისმიერი კომპანიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია პერსონალისთვის ტრენინგის სწორი ტიპისა და დონის შერჩევა, ერთ-ერთი გზა ამის უზრუნველსაყოფად კი, ტრენერების ეფექტური მომზადებაა.

ტრენერების გადამზადება ეხმარება მათ შესაბამისი კურსების უფრო ეფექტურად ჩატარებაში. ტრენერების ტრენინგი მენტორებს რეალურად აძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ თავიანთ უნარებსა და ძირითად კომპეტენციებზე და აღმოაჩინონ უფრო საინტერესო, ინოვაციური და უნიკალური საკითხები, რაც სარგებელს მოუტანს საბოლოო მომხმარებლებსა თუ სტუდენტებს.

BDO Academy-ში ტარდება ტრენერების ტრენინგის კურსი, რომელიც დაეხმარება ნებისმიერს, ვინც უძღვება ტრენინგებს და დაინტერესებულია ზრდასრულთა განათლების პრინციპებით. ახალი და გამოცდილი მენტორებისთვის პრაქტიკული კურსი უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ საფუძვლიან ცოდნას სასწავლო კურსის შექმნის, დიზაინის, ეფექტური პრეზენტაციებისა და კომუნიკაციების მიმართულებით.

კურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით BDO Academy-ის: [email protected]