საქართველოს რკინიგზის დირექტორმა, მამუკა ბახტაძემ 2016 წელს 284 688 ლარი გამოიმუშავა. მან ხელფასის შესახებ ინფორმაცია თანამდებობის პირის დეკლარაციაში მიუთითა, რომელიც 30 მარტს შეავსო.

დეკლარაციის მიხედვით, მისი შემოსავალი, 300 ათას ლარამდე, სახელმწიფო კომპანიებში - სს საქართველოს რკინიგზაში, შპს ჯორჯიან ტრანზიტსა და შპს ჯრ ტრანზიტ ლაინში გამომუშავებული თანხაა. მათგან ყველაზე დიდი ნაწილი - 220 474 ლარი საქართველოს რკინიგზიდან მიიღო, თითქმის მეხუთედი - 45 662 ლარი - შპს ჯორჯიან ტრანზიტში, ყველაზე ნაკლები - 18 552 ლარი კი, შპს ჯრ ტრანზიტ ლაინში.

დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის, ბახტაძის საბანკო ანგარიშებზე ირიცხებოდა 25 638 ამერიკული დოლარი და 29 384 ლარი. რაც შეეხება მის ქონებას. საქართველოს რკინიგზის დირექტორის სახელზეა რეგისტრირებული საცხოვრებელი სახლი (335 მ2) და მიწის ნაკვეთი (670 მ2) მცხეთაში.

ქონებრივი დეკლარციის მიხედვით, მამუკა ბახტაძე მარტო ცხოვრობს.

საქართველოს რკინიგზის დირექტორის ანაზღაურება თითქმის იდენტური იყო 2015 წელს (289 591 ლარი), შედარებით ნაკლები იყო 2014 (248 652 ლარი) და 2013 (241 335 ლარი) წლებში.