პორტუგალიაში დისტანციურ რეჟიმზე მომუშავე დასაქმებულებისთვის სამსახურსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის შენარჩუნება ამიერიდან უფრო მარტივი იქნება. ამის მიზეზი კი პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი კანონია, რომელიც დამსაქმებელს დასაქმებულებთან დაკავშირებას სამუშაო საათების შემდეგ უკრძალავს. ამის შესახებ ინფორმაციას Euronews ავრცელებს.

გარდა იმისა, რომ დამსაქმებლები დასაქმებულებს არასამუშაო საათებში ვეღარ შეაწუხებენ, მათ დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლის ხარჯების ანაზღაურებაც დაეკისრებათ, როგორებიცაა, მაგალითად, ელექტროენერგიის ან ინტერნეტის გაზრდილი გადასახადი. აღნიშნული კომპანიის ხარჯებად ჩაითვლება. აღსანიშნავია ისიც, რომ იმ მშობლებს, რომელთაც 8 წლამდე ასაკის შვილები ჰყავთ, დამსაქმებელთან შეთანხმების გარეშე დისტანციურ რეჟიმში მუშაობის უფლება ექნებათ.

ახალი რეგულაციები მხოლოდ იმ კომპანიებზე გავრცელდება, რომლებშიც 10 ან მეტი ადამიანია დასაქმებული. მათი დარღვევის შემთხვევაში კომპანიებს შესაძლოა, შესაბამისი ჯარიმები დაეკისროთ.

ახალი კანონის მიღება პანდემიის გამო დასაქმებულების დიდი ნაწილის დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლამ გამოიწვია. პორტუგალია ევროპის პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც დისტნაციურ სამუშაო რეჟიმთან დაკავშირებული კანონები პანდემიის გამო შეცვალა.