2021 წლის 4 აგვისტოს ევროკომისიამ უვიზო რეჟიმის შეჩერების მე-4 ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც საქართველოზეცაა საუბარი. საერთო ჯამში, ანგარიში დადებითად აფასებს საქართველოს მიერ ევროკომისიის წინა ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციების შესრულებას და აღნიშნავს, რომ საქართველო აგრძელებს ვიზალიბერალიზაციის სტანდარტების შესრულებას.

მიუხედავად დადებითი შეფასებებისა, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ რჩება საკითხები, რომლებიც საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს:

  • გააგრძელეთ წევრ სახელმწიფოებში თავშესაფრის ძიების უსაფუძვლო განცხადებების საკითხების მოგვარება. მოარგეთ სავიზო რეჟიმის შესახებ საინფორმაციო კამპანიები მიგრანტების შესაბამის პროფილებს, მათ შორის დაუცველ ჯგუფებთან, დარჩენის ვადის გადამეტებისა და თავშესაფრის უსაფუძვლო განაცხადებთან მიმართებაში;
  • გააუმჯობესეთ ანტიკორუფციული ინსტიტუტებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტურობა კორუფციის შემთხვევების უკეთ მოგვარების მიზნით. დარწმუნდით, რომ ყველა ასეთი შემთხვევა გამოძიებულია;
  • დაასრულეთ უზენაესი სასამართლოს რეფორმა, მოსამართლეთა შერჩევის იმ პროცედურის შემოღებით, რომელიც სრულად შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და ევროპულ სტანდარტებს. დაასრულეთ პროკურატურის რეფორმა, მათ შორის, გამომძიებლებისა და პროკურორების ფუნქციების გამიჯვნით. დაასრულეთ ფინანსური დაზვერვის სამსახურის ოპერატიული განვითარება იმის უზრუნველყოფით, რომ (ა) მას შეეძლება მიიღოს საჭირო ინფორმაცია მომხსენებელი უწყებისგან და (ბ) ჰქონდეს დროული წვდომა საჭირო ფინანსური, ადმინისტრაციული და სამართალდამცავი ორგანოების ინფორმაციაზე მისი ფუნქციების სათანადოდ შესასრულებლად. გააგრძელეთ ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და წინააღმდეგ ბრძოლა. კერძოდ, უკანონო საქმიანობიდან შემოსავლების გათეთრების წინააღმდეგ. გააგრძელეთ ძალისხმევა ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან სრულ თანხვედრაში მოსაყვანად ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებით;
  • უზრუნველყავით საქართველოს სავიზო პოლიტიკის შემდგომი შესაბამისობა ვიზით მოსარგებლე მესამე ქვეყნების ევროკავშირის სიებთან. კერძოდ, იმ მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში, რომლებშიც არალეგალური მიგრაციაა ან წარმოადგენენ რისკს ევროკავშირისთვის.

ანგარიში მიესალმება საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომელიც გაუმჯობესებული კონტროლის გზით, საქართველოს მხრიდან უვიზო რეჟიმის დარღვევების თავიდან აცილებას ისახავს მიზნად.

ანგარიში ასევე მიესალმება ქვეყნის შიგნით მიგრაციის მართვის კუთხით მიღწეულ პროგრესს, მათ შორის 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღებას, რისკების ანალიზის ერთიანი სისტემისთვის მეთოდოლოგიის დამტკიცებას და სხვა. ასევე, მნიშვნელოვან მიღწევას წარმოადგენს, რომ საქართველოს 2021 წლის მარტიდან ევროპის მიგრაციის ქსელში (EMN) დამკვირვებლის სტატუსი აქვს.