ივლისში საარსებო შემწეობა 622 ათასმა ადამიანმა მიიღო, რაც რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია. 2021 წლის ივლისში, გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით, შემწეობის მიმღებ ადამიანთა რაოდენობა 134 ათასით, ხოლო მიმდინარე წლის ივნისთან შედარებით 66,6 ათასით გაიზარდა.

საარსებო შემწეობის მიმღებთა ამგვარი ზრდა შესაძლებელია, პრემიერმინისტრის გადაწყვეტილებასაც უკავშირდებოდეს, რომლის მიხედვითაც, ბავშვიანი ოჯახებისთვის დახმარების მიღების სარეიტინგო ქულა 100 000-დან 120 000-მდე გაიზარდა.

შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 2018-2021 წლებში (ათასი ადამიანი)

რეგიონების მიხედვით შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ასე ნაწილდება:

 • ქ. თბილისი — 127 433 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 11,4%;
 • იმერეთი — 80 770 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 15,1%;
 • ქვემო ქართლი — 73 810 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 17,4%;
 • სამეგრელო-ზემო სვანეთი — 73 200 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 22,1%;
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა — 67 897 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 20,2%;
 • კახეთი — 64 556 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 20,2%;
 • შიდა ქართლი — 56 631 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 21,4%;
 • გურია — 26 906 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 23,8%;
 • სამცხე-ჯავახეთი — 18 449 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 11,5%;
 • მცხეთა-მთიანეთი — 18 191 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 19,3%;
 • რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი — 14 423 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 45,4%;

რაც შეეხება ბიუჯეტს, ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთათვის 42,4 მილიონი ლარი გადაირიცხა, რაც გასული წლის იმავე თვეში გაცემულ თანხაზე 51,8%-ით მეტია.

ცნობისთვის, ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში საარსებო შემწეობას 168 480 ოჯახი იღებს. ამასთან, შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა ქვეყნის მოსახლეობის 16,7%-ია.