27 და 28 მაისს, IEFG განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე, შეგეძლებათ ესტუმროთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვირტუალურ სტენდს.

პირდაპირი ეთერით გადაიცემა საინფორმაციო შეხვედრები საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შესახებ, ფაკულტეტებისა და პროგრამების წარმომადგენლები კი თქვენს შეკითხვებს უპასუხებენ.

ფიზიკის, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების თემატურ ოთახებში ილიაუნის პროფესორებისა და მკვლევრების ინტერაქციულ სამეცნიერო-პოპულარულ შეხვედრებზე დასწრებას შეძლებთ თეორიული ასტროფიზიკის, ბიოფიზიკის, ნანოტექნოლოგიების, ასტრონომიისა და ახლო კოსმოსის, პალეოგარემოს, გეოლოგიის, მიწისძვრების, ეკოლოგიისა და ევოლუციის, მოლეკულური ნეირომეცნიერებების, ნეირობიოლოგიის მიმართულებით.

მომავლის პროფესიები და ილიაუნის ინოვაციების სივრცეების კიბერლაბორატორია UniLab • უნილაბი და სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია Fablab Iliauni • ფაბლაბ ილიაუნის წარმომადგენლებისგან კი იმ საგანმანათლებლო შესაძლებლობებზე შეიტყობთ, რომლებსაც სივრცეები დღეს მომავლის პროფესიების მიმართულებით ქმნიან; ამასთან, სტუდენტები და მოსწავლეები ლაბორატორიების ბაზაზე განხორციელებულ ტექნოლოგიურ პროექტებს გაგაცნობენ.

გაცვლითი პროგრამებისა და სწავლის საზღვარგარეთ გაგრძელების შესაძლებლობებზე ინფორმაციის მიღებას ილიაუნის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისის წარმომადგენლებისგან შეძლებთ.

ასევე, გაიმართება პანელური დისკუსიები აქტუალურ თემებზე:

ღონისძიების დეტალური განრიგის ნახვას ამ ბმულზე შეძლებთ.