შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, 1-ლი აპრილიდან ძველი სანომრე ნიშნით ავტომობილის გადაადგილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა იქნება და მფლობელი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდება.

უწყებაში აღნიშნავენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ 2014 წლიდან დაიწყო ახალი დიზაინის სანომრე ნიშნების გაცემა და მაშინვე გამოცხადდა ნომრების შეცვლის ბოლო ვადა — კონკრეტული თარიღი 2020 წლის სექტემბერი, თუმცა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებებიდან გამომდინარე ეს ექვსწლიანი ვადა გახანგრძლივდა და მიმდინარე წლის 31 მარტის ჩათვლით განისაზღვრა.

სააგენტოში, ასევე, განმარტავენ, რომ მიუხედავად იმისა, ძველ სანომრე ნიშნებს იურიდიული ძალა უწყდებათ 2021 წლის 1-ლი აპრილიდან, ნებისმიერ მოქალაქეს აღნიშნული თარიღის შემდეგაც შეეძლება კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნები შეცვალოს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში სატრანსპორტო საშუალების მოყვანის და დათვალიერების გარეშე.