დეკემბერში საქართველოს ეკონომიკა 7,9 პროცენტით შემცირდა, ხოლო 2020 წლის საშუალო რეალური ზრდა -6,1 პროცენტით განისაზღვრა. ინფორმაციას ამის შესახებ საქსტატი ავრცელებს.

ფოტო: საქსტატი

კორონავირუსის პანდემიის გამო, მთავრობის გადაწყვეტილებით, 28 ნოემრბის შემდეგ ეკონომიკური საქმიანობების დიდი ნაწილი შეჩერებულია, მათ შორის ზამთრის ტურიზმი, რესტორნები მხოლოდ გატანის სერვისზე მუშაობენ და სავაჭრო მოლებიც დაკეტილია.

საქსტატის ინფორმაციით, 2020 წლის დეკემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება შეინიშნებოდა შემდეგ საქმიანობებში: განთავსების საშუალებით უზრუნველყოფა, მშენებლობა, ხელოვნება, გართობა და დასვენება, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი.

ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთომოპოვებითი მრეწველობა.