საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, უძრავი ქონებისა და ბიზნესის რეგისტრაციის რაოდენობა გაიზრდა.

ოფიციალური მონაცემებით, 2016 წელს, ნოემბრის ჩათვლით, უძ­­რავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 19,4%-ით გაიზარდა და ქვეყ­ნის მას­შ­ტაბით 586 894 ერთეული შეად­გი­ნა.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, 2016 წელს, ნოემბრის ჩათვლით, ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობამ 43 938 ერთე­უ­ლი შეად­გი­ნა, რომელთა შორის 42 205 სამეწარმეო სუბიექტი, 1 733 კი არასამეწარმეო სუბიექტია.

რეესტრის ცნობით, ბიზნეს სუბიექტების 96,1 პროცენტი სამეწარმეო სუბიექტს წარმოადგენს, ხოლო 3,9 პროცენტი - არასამე­წარ­მეო სუბიექტს. მათგან, 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, სამეწარმეო სუბი­ექ­­­ტები 4,7%-ით, ხოლო არასამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 35,9%-ით გაიზარდა.

2016 წელს, ბიზნეს სუბიექტთა უმეტესობა ანუ 21 994 ერ­თეული დარეგისტრირდა ინდივიდუალური მე­წარ­მის და შეზღუდული პასუხისმგებლობის სა­­ზო­გა­დოების სახით. რეესტრის ცნობით, ბიზნეს სუბიექტთა 94,2% მხოლოდ აღნიშნულ სამართლებრივ სტატუსებს ანიჭებს უპირატესობას. 2016 წელს, ნოემბრის ჩათვლით, ქვეყანაში დარეგისტრირდა:

  • 1 716 არა­სამეწარმეო იურიდიული პირი,
  • 539 კოოპერატივი,
  • 197 უცხოური სა­მეწარმეო იუ­რიდიული პირის ფი­ლი­­ალი,
  • 70 სააქციო სა­ზო­გადოება,
  • 14 უცხოური არა­სა­მეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი,
  • 3 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი,
  • 2 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.