მოსახლეობის 50% აცხადებს, რომ Covid-19-ის პანდემიის დროს მან ან მისი ოჯახის წევრმა ხელფასი და შემოსავალი დაკარგა ან შეუმცირდა. ეს შედეგები ფორმულას დაკვეთით ჩატარებულ Edison Research-ის კვლევაში გამოიკვეთა.

კვლევა Edison Research-მა 23 ივნისიდან 13 ივლისის ჩათვლით ჩაატარა. კვლევისთვის პირისპირი გამოკითხვის გზით, ხმის უფლების მქონე 2101 ადამიანი გამოკითხეს. კვლევის შესაძლო ცდომილების ფარგლებია 2.1%-ია.