სოლიდარობის ქსელში გაერთიანებული სოციალური აგენტები ხვალ, 29 ივნისს, 12 საათზე ჯანდაცვის სამინისტროსთან გამაფრთხილებელ აქციას გამართავენ და გაფიცვისთვის მზადებას იწყებენ. სოციალური აგენტების პროფკავშირისა და სოლიდარობის ქსელის განცხადებით, ისინი კიდევ ერთხელ მოითხოვენ შეხვედრას სამინისტროს წარმომადგენელებთან.

"უარის შემთხვევაში კი წერილობით ჩავაბარებთ განცხადებას გაფიცვისა და ჩვენი მოთხოვნების შესახებ, რის შემდეგაც ოფიციალურად ვიწყებთ გაფიცვას", — აცხადებენ ისინი.

სოციალურ აგენტებს სამინისტროსთან 10 მოთხოვნა აქვთ, რომელთა ნაწილი ისევ ხელფასებსა, ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას ეხება, ნაწილი კი პანდემიით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებას.

  1. დაფიქსირდეს, რომ სამინისტროს მიერ შეთავზებული სატრანპორტო ხარჯი 200 ლარი არის ხელფასიდან დამოუკიდებლად გამოყოფილი, როგორც სატრანსპორტო ხარჯი სოციალური აგენტებისთვის, ასევე უფროსი სოციალური აგენტებისთვისაც;
  2. დაწესდეს სავალდებულო ფიქსირებული ხელფასი, რომელიც სულ მცირე ქვეყანაში დათვლილი 1 ადამიანის საარსებო მინიმუმის ექვივალენტია (200 ლარი ხელზე ასაღები). იგივე თანხა დაემატოს უფროსი სოციალური აგენტის ფიქსირებულ ხელფასს;
  3. დაიდოს უვადო შრომითი ხელშეკრულებები ყველასთვის, ვისაც ეკუთვნის შრომის კოდექსით უვადო ხელშეკრულება;
  4. ტრანსპორტით უზრუნველყონ რეგიონებში/ სოფლებში და შორეულ მანძილზე გადაადგილება;
  5. განისაზღვროს დასრულებული ერთეულის ღირებულების გაზრდა სოციალური აგენტისთვის სამუშაო ჯგუფთან ერთდ;
  6. არაორაზროვნად დაფიქსირდეს, რომ შვებულების, იძულებითი მოცდენის დროს (მათ შორის საგანგებო მგდომარეობა), წახალისება, პრემია და მე-13 ხელფასი განისაზღვრება 3 თვის საშუალო ჯამური ანაზღაურებიდან;
  7. პანდემიის პერიოდის (#დარჩისახლში კამპანია) ხელფასი გაანგარიშდეს ხელახლა 3 თვის საშუალო ჯამური ანაზღაურებიდან და დანაკლისი დაუყოვნებლივ დაირიცხოს;
  8. ვორქნეტის ან სხვა დამატებითი სამუშაოს შესრულება ყოველთვის იყოს ანაზღაურებადი;
  9. გაფორმდეს კოლექტიური ხელშეკრულება;
  10. სამინისტროსთან სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა უპირობოდ მიიღონ მხოლოდ სოცილური აგენტების პროკავშრის სოლიდარობის ქსელის წევრებმა და იურისტმა.