დღეს, 24 აპრილს საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსთან საბრძოლველი ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა. გეგმა, რომელსაც ოპოზიცია დაგვიანებულს, მთავრობა კი ეფექტურს უწოდებს რამდენიმე ეტაპს მოიცავს.

საწყის ეტაპებში გაერთანებულია ის ნაბიჯები, რომლებიც მთავრობამ აქამდე გადადგა: სესხების გადავადება, კომუნალურები და ა.შ.; მომდევნო ეტაპები კი სამსახურის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ერთჯერად ან რამდენიმეთვიანი დახმარებას და ეკონომიკის ამუშავებისთვის საჭირო ნაბიჯებს აერთიანებს.

პირველი ეტაპი

პირველ ეტაპად მთავრობა 13 მარტიდან პირველ აპრილამდე გადადგმულ ნაბიჯებს განიხილავს და მათ ბიუჯეტზეც ავრცელებს ინფორმაციას:

 • კომუნალური გადასახადების ნაწილობრივ დაფინანსება — 150 მლნ;
 • 9 ძირითად სასურსათო პროდუქტზე ფასების დაზღვევა — 15 მლნ;
 • ტურიზმის სფეროს ბიზნესსუბიექტების საშემოსავლო და ქონების გადასახადის გადავადება — 90 მლნ;
 • მცირე სასტუმროების სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა — 10 მლნ;
 • ავტომობილების განბაჟების გადავადება — 50 მლნ;
 • სესხების 3 თვით გადავადება მოქალაქეებისთვის;
  სესხების რესტრუქტურიზაცია იურიდიული პირებისთვის;
 • ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე სამშენებლო მასალების ფასის ზრდი დაზღვევა — 200 მლნ.

მეორე ეტაპი

რაც შეეხება მეორე ეტაპს, მთავრობა აცხადებს, რომ მისი მიზანია პანდემიის ნეგატიური გავლენის შემცირება ეკონომიკაზე.

კრიზისული ბიუჯეტის საპროგნოზო პარამეტრებით მთავრობა -4%-იან ეკონომიკურ ზრდას და საბიუჯეტო შემოსავლებში 1,8 მილიარდი ლარის დაკარგვას ელის. პრემიერის თქმით, სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, ბიუჯეტის დასაბალანსებლად 3,9 მილიარდია საჭირო.

მისივე განცხადებით, ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპის ფარგლებში საერთაშორისო პარტნიორებთან და დონორებთან მუშაობის შედეგად $1,5 მილიარდის დახმარების გარანტია მიიღეს. ასევე, მან განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში კერძო სექტორს დამატებით ექნება წვდომა $1,5 მილიარდზე.

სამსახურის გარეშე დარჩენილთა დაფინანსება და სოციალური დახმარება

მეორე ეტაპში მოექცა სამსახურის გარეშე და უხელფასო შვებულებაში გაშვებული მოქალაქეების დახმარება. მთავრობის გადაწყვეტილებით, ისინი 6 თვის განმავლობაში 200-ლარიან დახმარებას მიიღებენ. მათი თქმით, ეს დახმარება ბიუჯეტს 460 მლნ ლარი უჯდებათ.

რაც შეეხება არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულებს, თუ ისინი წარადგენენ რაიმე სახის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ერთჯერადად 300 ლარს მიიღებენ. ამ აქციის ბიუჯეტი 75 მილიონია.

ამ გეგმის ფარგლებში, მთავრობა ამბობს, რომ დამსაქმებლები ყოველ შენარჩუნებულ სამუშაო ადგილზე მიიღებენ სახელმწიფო სუბსიდიას, რომელიც 250 მილიონი ლარი ჯდება. კერძოდ:

 • 6 თვის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობის ხელფასი სრულად გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადებისგან;
 • 1500 ლარამდე ხელფასი, 750 ლარის ოდენობაზე გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან.

გარდა ამისა, 6 თვის განმავლობაში საშუალოდ 600-ლარიან (თვეში 100 ლარი) დახმარებას მიიღებენ:

 • ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდეა — 45 მლნ;
 • ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000-მდეა და ჰყავთ 3 და მეტი 16-წლამდე ასაკის შვილი — 13 მლნ;
 • მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და შშმ ბავშვები — 40 მლნ;

პენსიები

ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპშია გათვალისწინებული პენსიების საკითხი, რომელიც 2021 წლის იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. მთავრობა ამას პენსიების ინდექსაციის წესის შემოღებას უწოდებს, რომლის მიხედვითაც:

 • ყველა პენსიონერის პენსია გაიზრდება არანაკლებ ინფლაციის მაჩვენებლისა;
 • 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერს დაემატება რეალური ეკონომიკური ზრდის 80%.

მთავრობის განმარტებით, ეს ნიშნავს, რომ ფასების ზრდა გავლენას ვეღარ მოახდენს პენსიების რეალურ მოცულობაზე და პენსიის ყოველწლიური ზრდა იქნება ინფლაციაზე მაღალი. ამის გათვალისწინებით, მთავრობა აცხადებს, რომ 70 წლამდე პირებისთვის პენსიის ზრდა არ იქნება 20 ლარზე ნაკლები 70 წელს ზევით კი — 25 ლარზე ნაკლები.

მათივე თქმით, ისევ ძალაშია პირველი ივლისიდან პენსიების 30 ლარით გაზრდა.

კერძო სექტორი

მთავრობის განცხადებით, მეწარმეების დასახმარებლად რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგა. კერძოდ:

 • ამოქმედდა დღგ-ს ავტომატური დაბრუნების მექანიზმი და გაორმაგდება დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნება — მთავრობის აზრით, ეს ბიზნესს 600 მლნ-ს დაუბრუნებს;
 • კომერციულ ბანკებს მიეწოდებათ 600 მილიონის გრძელვადიანი რესურსი;
 • ბიზნესის მხარდაჭერისთვის დამატებით გამოიყოფა 500 მილიონი ლარი.

მთავრობის განმარტებით, ამ 500 მილიონიდან, 300 არის გათვალისწინებული საკრედიტო-საგარანტიო სქემაზე.

სოფლის მეურნეობა

გახარიამ აღნიშნა, რომ დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ფერმერებმა შეძლონ დააკმაყოფილონ ბაზრის მოთხოვნა სასურსათო პროდუქტზე. ამისთვის ხელისუფლება სოფლის მეურნეობის სფეროს წარმომადგენლებს რამდენიმე შეღავათს სთავაზობს:

 • სახელმწიფოს მიკრო საგრანტო სისტემის ზღვარი 30 000 ლარამდე გაიზარდება

პრემიერის განმარტებით, თუ სოფლად მაცხოვრებელი გადაწყვეტს ელემენტარული მცირე ბიზნესის წარმოებას, სახელმწიფო მას გრანტის სახით ფინანსური რესურსით დაეხმარება.

 • ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებისთვის 50 მილიონი ლარი გამოიყოფა

პრემიერის თქმით, ამ პროდუქტით სარგებლობას 5 ათასი ფერმერი შეძლებს.

 • სამელიორაციო საქმიანობის მხარდაჭერა

პრემიერის თქმით, ყველა იურიდიული თუ ფიზიკური პირის გადასახადი, რომელიც 2012 წლის შემდეგ გროვდებოდა გაუქმდება და ჩამოეწერებათ და 2020 წლის საფასურისგან სრულად გათავისუფლდებიან.

 • რეგისტრაციის გარეშე დარჩენილი მიწის 3 წლის განმავლობაში სრულად რეგისტრირება

"იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, სამი წლის განმავლობაში მოხდეს მილიონ 200 ათასი ჰექტარი მიწის რეგისტრაცია. დღეის მდგომარეობით ეს მიწის ის რესურსია, რომელიც დარჩენილია რეგისტრაციის გარეშე", — თქვა გიორგი გახარიამ.

აწარმოე საქართველოში

აწარმოე საქართველოს ფარგლებში ჩართული სუბიექტების დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმა ითვალისწინებს:

 • სესხის/ლიზინგის თანადაფინანსების პერიოდის 24-დან 36 თვემდე გაზრდას;
 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მექანიზმის ცვლილებას;
 • საქმიანობის სახეობების ზრდას;
 • სესხის/ ლიზინგის მინიმალური ზღვრის დაწევას;
 • საბრუნავი საშუალებების დაფინანსების ზრდას.

ეკონომიკის ამოქმედების გეგმა

ეკონომიკის ამოქმედების გეგმა მთავრობას 6 ეტაპად აქვს გაყოფილი, რომელთა შორის შუალედი 2 კვირაა. მათი განმარტებით, ეტაპების ამოქმედება დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე და შესაძლებელია შეზღუდვები ისევ გააქტიურონ, თუ სიტუაცია გაუარესდება.

პირველი ეტაპი — 27 აპრილიდან

 • მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება;
 • ტაქსების ოპერირება;
 • ონლაინ ვაჭრობა სრულად;
 • მიტანის სერვისი ნებისმიერ პროდუქტზე;
 • ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობ

მეორე ეტაპი — 10 მაისიდან

 • მშენებლობა;
 • სამშენებლო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობა;
 • სამშენებლო მასალების წარმოება;
 • ავტოსამრეცხაოები/ავტოსერვისები;
 • კომპიუტერის, პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტი;
 • სარეკრეაციო ზონების ფუნქციონირება.

მესამე ეტაპი — 24 მაისიდან

 • საცალო და საბითუმო მაღაზიები, გარდა მოლებისა, რომლებსაც გააჩნიათ დამოუკიდებელი შესასვლელი ქუჩიდან;
 • ყველა ტიპის ღია ბაზრობა;
 • ყველა ტიპის წარმოება;
 • საგამომცემლო საქმიანობა.

მეოთხე ეტაპი — 7 ივნისიდან

 • სავაჭრო მოლები;
 • ღია ტიპის რესტორნები/კვების ობიექტები (ადგილზე მომსახურებით);
 • ყველა ტიპის საფინანსო მომსახურება;
 • სილამაზის სალონები და ესთეტიკური ცენტრები.

მეხუთე ეტაპი — 21 ივნისიდან

 • დახურული ტიპის ბაზრები;
 • ყველა ტიპის რესტორნები/კვების ობიექტები (ადგილზე მომსახურებით.)

მეექვსე ეტაპი — 5 ივლისიდან

 • გასართობი, სპორტულ გამაჯანსაღებელი, შემოქმედებითი საქმიანობა;
 • აზარტული და სხვა მომგებიანი სათამაშო ბიზნესი;
 • სასტუმროები;
 • საგანმანათლებლო საქმიანობა;
 • ყველა სხვა საქმიანობა არადისტანციურ რეჟიმში.

გაიგეთ რას ფიქრობს ოპოზიცია ანტიკრიზისულ გეგმაზე: